• Kaupunginhallituksen päätökset 16.10.2017

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm hallintosäännön tarkistusta, eri lausuntoja ja kouluverkkoasian aikatulua.

  Joukkoliikenneraportti merkittiin tiedoksi. Joukkoliikenne kuuluu kaupunkikehitysosaston vastuualueeseen. Talousarviovuoden yhtenä tavoitteena on laatia kattava katsaus Raaseporin kaupungin joukkoliikenteestä. Raportti toimii tulevien kehityshankkeiden perustana. Tutustu raporttiin täältä  Raaseporin kaupungin joukkoliikenne.

  17.10.2017

  Lue lisää...

 • Lasten Raasepori on nyt virtuaalinen

  Lapsiystävällisen kunnan työryhmä on laatinut virtuaalisen sivun – Lasten Raasepori, jonka kautta lapset voivat tutustua kuntaan ja sen palvelutarjontaan. 

  – Olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että lapsille ja nuorille tarkoitetuttuja toimintoja ja palveluita tulisi tuoda selvemmin esiin nettiympäristössä lasten ehdoilla, kielellisesti ja kuvallisesti selkeästi. Itse asiassa tietoa on jo nyt paljon, esim. kaupungin verkkosivustolla, mutta siinä käytetty kieli on aikuisten kieltä. Siksi katsoimme, että on paikallaan antaa perustietoa tälle kohderyhmälle sopivammalla tavalla, kertoo työryhmässä mukana oleva kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko.

  Raaseporin kaupunki sai keväällä 2017 avustusta, joka on tarkoitettu lapsiystävällisyyden edistämiseen. Vuodesta 2015 lähtien kaupungilla on UNICEF Suomen myöntämä Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

  Työryhmän uusi puheenjohtaja Charlotte Lindh on sitä mieltä, että käsitteen Lapsiystävällinen kunta tulisi olla helpompi hahmottaa ja ymmärtää.

  13.10.2017

  Lue lisää...

 • Osallistu kyselyyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista!

  Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään nyt. Meitä kiinnostaa, mikä sinulle on tärkeää.

  Uudenmaan alueella on meneillään hallituksen muutosohjelma LAPE, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan lapsen, nuoren ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

  Kerro meille kuinka hyvin tehtävässä onnistutaan nykyisellään ja kuinka pääsisimme lähemmäksi tavoitteitamme. Kyselyyn vastaaminen (suomeksi tai ruotsiksi) vaatii hetken, joten varaa hetki kiireetöntä aikaa. Kyselyyn vastataan nimettömänä (anonyymina). Vastausaikaa on 19.11.2017 asti.

  Kysely suomeksi: https://goo.gl/H1Qs1V

  10.10.2017

  Lue lisää...

 • Raasepori ja Inkoo viettävät yhdessä Suomi 100 -juhlaa 6.12.2017

  Itsenäisyyspäivän ohjelma alkaa paikallisilla huomionosoituksilla ja jumalanpalveluksilla kussakin kunnassa / kaupungissa. Suuri Yhdessä-Tillsammans -juhla alkaa klo 15.00 Inkoon Aktia Areenalla.

  Ilmainen linja-autokuljetus järjestetään juhlaan ja takaisin reiteille Bromarv–Tenhola–Tammisaari sekä Ansku–Fiskars–Pohja–Karjaa–Mustio–Inkoo. Lisätietoa aikatauluista ja ilmoittautumisesta annetaan myöhemmin. Juhla on suunniteltu niin, että linnan juhlia ehtii seuraamaan televisiosta.

  Itsenäisyyspäivän juhla on avoin kaikille, tärkeintä on juhlia Yhdessä!

  Esiintyjiä on paljon, melkein 200. Se on tietoinen valinta, jotta mahdollisimman moni voi osallistua 100-vuotisjuhlaan myös esiintyjänä. Olemme siksi päättäneet koota suuria ryhmiä ja yhdistyksiä esittämään teoksia, jotka ovat ajankohtaisia juhlavuonna Suomi 100.

  Juhlapuheen pitää kirjailija Kjell Westö, joka on tällä hetkellä aktuelli kirjallaan Rikinkeltainen taivas. Kuntien tervehdykset esittävät Inkoon kunnanjohtaja Jarl Boström ja Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

  06.10.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2017

   

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.10.2017 mm. talousarviomuutosta vuoden 2017 investointimäärärahoihin koskien Karjaan rautatiesiltaa. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu 1 000 000 euroa vuodelle 2017. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 22017 investointimääräraha muutetaan 1 miljoonasta eurosta 400 000 euroksi.

  Hankkeen kokonaisinvestointi kaudelle 2018–2019 käsitellään vuoden 2018 talousarviovalmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolletalousarviomuutosta siten, että kohdan ”Rakentaminen ja ympäristö” toimintakatetta muutetaan -925 000 eurosta -1 070 000 euroon ja kohdan ”Mittaus ja kiinteistönmuodostus” toimintakatetta muutetaan +1 846 000 eurosta +1 991 000 euroon.

  03.10.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 18.9.2017

  Kaupunginhallitus asetti toukokuussa 2017 työryhmän tarkistamaan sisäisen valvonnan ohjetta. Työryhmään nimettiin konsernilakimies (puh.joht.), kaupunginkamreeri ja controller-tiimi. Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmä on aloittanut työnsä, ja laatinut ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi. Ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi tullaan myös julkaisemaan kaupungin intrassa. Tarkoituksena on antaa myös muille kaupungin organisaatiossa toimiville mahdollisuus kommentoida ja antaa ehdotuksia prosessista.

  Perusaineistona käytetään kuntaliiton sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa varten antamia suosituksia ja malleja. Myös muiden kuntien vastaavia ohjeisiin on tutustuttu. Työryhmä toteaa aluksi, että sisäisen valvonnan päämääränä on turvata, että kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan sekä että perustehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti voimassa olevat määräykset huomioiden.

  Sisäisellä valvonnalla suojataan toimintaa riskeiltä, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja toiminnan tavoitteita. Sillä voidaan myös ennaltaehkäistä ja todeta erehdykset, virheet ja värinkäytökset.

  20.09.2017

  Lue lisää...

Like it? Share it!