• Kuntalaisten suhtautumista kuntiin selvitetään ARTTU2:ssa

  Kaikkiaan 31 950 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikkojen aikana kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon. 1 000 asukasta Raaseporissa osallistuvat tutkimukseen.

  Kysely on osa kunnissa toteutettuja ja tulevia uudistuksia arvioivaa laajaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelma seuraa kuntien kehitystä vuoteen 2018 saakka.

  27.03.2015

  Lue lisää...

 • Kesätyöt yhä suosittuja

  Raaseporin kaupunki palkkaa tänä kesänä 100 nuorta eri tehtäviin kaupungin yksiköissä. Työsuhteen kesto on yksi kuukausi. Kyse voi olla eri tehtävistä, kuten esim. puistotyöntekijä, siivooja, keittiöapulainen, museo-opas, urheilukentän hoitaja, uimavalvoja, kirjastotyöntekijä, hoitoapulainen, leiriohjaaja, kulttuurityöntekijä tai kiinteistönhoitaja.

  – Kesätyöt olivat tänä vuonna perinteiseen tapaan hyvin suosittuja, saimme yhteensä 580 hakemusta. Rekrytointipäätökset tehdään viimeistään 13.4., jonka jälkeen vastaukset postitetetaan kaikille hakjoille, kertoo henkilöstöpäällikkö Johan Nylund.

  24.03.2015

  Lue lisää...

 • Eduskuntavaalit 2015

  Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 19.4.2015.

  Suomessa toimitetaan eduskuntavaalit joka neljäs vuosi. Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudestaan. Ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja Suomessa toimitettavissa eduskuntavaaleissa, myös kaksoiskansalaiset. Eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa.

  23.03.2015

  Lue lisää...

 • Vuoropuhelua kaupungin luottamushenkilöiden kanssa

  Haluatko asukkaana ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin tai johonkin tiettyyn luottamuselimeen (esim. lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen)? Pähkäiletkö, miten sinun on toimittava saadaksesi jonkin asian poliittiseen käsittelyyn?

  Onko sinulla asia tai kysymys, joka mielestäsi olisi otettava luottamuselimen käsiteltäväksi? Lähetä siinä tapauksessa sähköpostiviesti tai kirjelmä kaupungin kirjaamoon (raasepori@raasepori.fi). Kirjeesi kirjataan kirjaamossa, ja kaikki toimittamasi dokumentaatio sekä asiasi ohjataan asianomaisen virkamiehen tai luottamuselimen käsiteltäväksi.

  20.03.2015

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 16.3.2015

  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan mm., että ympäristötoimisto muuttaa keväällä 2015 muun teknisen toimen yhteyteen Karjaalle (ns. Lönnbergin kiinteistöön osoitteeseen Elina Kurjenkatu 11). Ympäristötoimistossa työskentelee neljä viranhaltijaa sekä kanslisti. Yksi ympäristötarkastaja työskentelee jo nyt tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa, osan työajasta myös fyysisesti rakennusvalvonnan tiloissa. Ympäristötoimiston muutto tukee myös ajatusta siitä, että toimintoja keskitetään kaupungin omiin kiinteistöihin. Teknisessä toimessa otetaan käyttöön ns. infopiste, joka palvelee ensisijaisesti rakennusvalvonnan asiakkaita, mutta yhtä lailla muita teknisen toimialan osia.Mahdollisen muuton vaikutuksista on keskusteltu ympäristötoimiston henkilöstön kanssa 7.1.2015.

  19.03.2015

  Lue lisää...

 • Avustukset yhdistyksille ja kaupungin tilojen käyttö

  Yhdistykset voivat hakea avustusta toiminnalleen vuonna 2015 sivistyslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, perusturvalautakunnalta ja kaupunginhallitukselta. Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.3.2015 klo 15. Avustusta myönnettäessä noudatetaan periaatetta, että kukin yhdistys voi saada avustusta vain yhdeltä kaupungin elimeltä.

  16.03.2015

  Lue lisää...

Like it? Share it!