• Tom Simola valittiin yksimielisesti uudeksi kaupunginjohtajaksi

  Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2015 valita Tom Simolan Raaseporin kaupunginjohtajaksi. Tom Simola on toiminut kunnanjohtajana yhteensä 13 vuotta, ensin Kemiössä ja myöhemmin Kemiönsaaressa, ja hänellä on laaja kokemus ja hyvä julkisen hallinnon tuntemus sekä tietämys kunnan toimintaa ohjaavista taloudellisista mekanismeista.

  27.04.2015

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 13.4.2015

  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.4.2015 ehdottaa Tom Simolaa Raaseporin kaupunginjohtajaksi. Lopullisen kaupunginjohtajan valinnan tekee kaupunginvaltuusto 27.4.Kaupunginhallitus tutustui BDO:n erikoistilintarkastusraporttiin kaupungin rakennusvalvonnasta. Kaupunginhallitus totesi, että joihinkin toimenpiteisiin jo on ryhdytty, mutta hallitus edellyttää yhdyskuntateknisen lautakunnan ryhtyvän jatkotoimiin tilintarkastajien esittämien ehdotusten pohjalta tavoitteena parantaa käytäntöjä, tiukentaa valvontaa ja tehdä palvelusta asiakasystävällisempää. Kaupunginhallitusta on informoitava erikoistilintarkastuksen nojalla suoritettavista toimenpiteistä. Lue lisää raportista kaupungin lehdistötiedotteessa.

  24.04.2015

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 20.4.2015

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa toimenpideohjelmaa. Ehdotus toimenpideohjelmaksi sisältää 16 toimenpidettä, joiden kokonaisvaikutukseksi vuosina 2016–2018 arvioidaan 12,1 milj. € vuoden 2015 hinnoissa. Kunkin vuoden summat kuvaavat arvioidun toimenpiteen nettovaikutuksen. Pääosa toimenpiteistä 3,1 milj. €) on suunniteltu kohdistuvan vuoteen 2016.

  Tutustu kaupunginhallituksen toimenpideohjelmaehdotukseen täältä.

  24.04.2015

  Lue lisää...

 • Eduskuntavaalit 2015

  Äänestysaktiviteetti eduskuntavaaleissa 2015 oli koko maassa 70,1 prosenttia. Raaseporissa äänestysprosentti oli 69,5 ja koko Uudenmaan vaalipiirissä 72,3. Tutustu vaalituloksiin Vaalit.fi -sivuilla. Huomioi, että aänestystulokset ovat alustavia.

  20.04.2015

  Lue lisää...

 • Rakenna pesä Raaseporiin

  Työskentele, asu ja rakenna viihtyisässä kaksikielisessä ympäristössä Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Löydä oma mielipaikkasi Raaseporista.

  20.04.2015

  Lue lisää...

 • Kuntalaiset äänestävät Vuoden raaseporilaista 2015 11 ehdokkaan joukosta

   

  Yksitoista ehdokasta on ehdolla Vuoden raaseporilaiseksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa julkistamiselle, ja heidät esitellään kuntalaisten perustelujen kera kaupungin verkkosivulla www.raasepori.fi/vuodenraaseporilainen. Äänestää voi ajalla 10.4.-8.5.2015, ja äänestys alkaa perjantaina 10.4. klo 9.00. Eniten ääniä saanut ehdokas valitaan Vuoden raaseporilaiseksi.

  Katja Köngäs valittiin Vuoden raaseporilaiseksi 2014 (kuvassa).

  10.04.2015

  Lue lisää...

Like it? Share it!