• Kaupunginhallituksen päätökset 12.9.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa 12.9.2016 kaupungin organisaatiota ja hallintosääntöä. Organisaatioehdotuksessa Raaseporin kaupunki jaetaan neljään toimialaan. Konsernipalvelut jaetaan neljään osastoon: kaupunginkanslia, talousosasto, henkilöstöosasto ja kaupunkikehitysosasto.Kaupunginjohtajan alaisuuteen muodostetaan poikkialoittainen elinkeinoelämän tiimi, johon kuuluvat ainakin kaupunkikehitysosaston, mittaus- ja kiinteistönmuodostusosaston sekä kaavoitus- ja ympäristöosaston edustajia.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluu kuusi osastoa Hallinto mukaan lukien. Osastot: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelu, terveyspalvelut, työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito.

  Sivistystoimiala jakautuu neljään osastoon: opetus, varhaiskasvatus, hallinto ja muut opetus sekä vapaa-aika.

  Tekninen toimiala jakautuu viiteen osastoon; hallinto, yhdyskuntatekninen osasto, tilahallinto (kiinteistöt, siivous ja ruokapalvelut), kaavoitus-, mittaus- ja ympäristöosasto (mm. kiinteistöjen myynti, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) sekä jätelautakunta. Eteläkärjen ympäristöterveys Hangossa vastaa ympäristöterveyspalveluista. Julkiseen liikenteeseen ja saaristoon liittyvät kysymykset siirretään tekniseltä alalta kaupunkikehitysosastolle.

  Kaupunginhallitus ehdottaa näitä muutoksia kaupunginvaltuustolle.

  Organisaatiorakenne:

   Konsernipalvelut

   Sivistystoimi

   Sosiaali ja terveydenhuolto

   Tekninen toimiala

  14.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 29.8.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. kauden 1.1-30.6.2016 puolivuotisraporttia. Tilikauden alijäämän arvioidaan kaupungin osalta jäävän 2,9 milj. €:oon budjetoituun – 1 milj. €:oon verrattuna. Selvästi merkittävin syy tähän ovat 2,5 milj. €:lla heikentyneet verotulot. Raaseporin Vesi arvioi voitokseen 0,8 milj. € eli 0,5 milj. € budjetoitua enemmän. Kaupungin arvioitu alijäämä liikelaitokset mukaan lukien on – 2,1 milj. € verrattuna budjetoituun 0,6 milj. €:n alijäämään. Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja päätti yksimielisesti palauttaa asian seuraavaan kokoukseen.

  01.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 15.8.2016

  Kokouksessaan 15.8.2016 kaupunginhallitus keskusteli mm. niistä kriteereistä, joita sovelletetaan avustuksiin, joita kaupunki myöntää juhlavuonna 2017. Kaupunginhallitus hyväksyi hakukriteerit 25 000 euro avustuksen jakamiselle tarkoituksena tukea paikallisia toimijoita juhlavuoden 2017 suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaupunginhallitus valtuutti lisäksi valmistelijat muotoilemaan ilmoitustekstit ja tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia tekstiin (ei hakukriteereihin).

  Avustusta voidaan hakea syyskuussa 2016. Hakemukset tehdään sähköisesti kaupungin verkkosivulla www.raasepori.fi/suomi100

  17.08.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 4.5.2015

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.5.2015 tilinpäätöksen korjauksia ja täydensi vuoden 2014 tilinpäätöstä. Korjaukset eivät johda muutoksiin kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä.

  02.08.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 22.6.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli viimeisessä kokouksessaan ennen kesätaukoa mm. yhteisöille myönnettäviä avustuksia 2016.Yhdistyksiltä ja yhteisöiltä on kuulutuksen perusteella tullut hakemuksia, joissa ne pyytävät avustusta vuoden 2016 toimintaan tai hankkeisiin.Kaupunginhallitus päätti myöntää yhdistyksille ja yhteisöille avustuksia 48 000 € liitteen mukaisesti.

  Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2015. Kaupunginhallitus pyytää kaikilta hallintoyksiköiltä/lautakunnilta vastineen 16.9.2016 mennessä.

  28.06.2016

  Lue lisää...

 • Cinian merikaapelille toinen rantautuminen Hankoon

  Ryhmä paikallisten yritysten edustajia sekä Hangon ja Raaseporin kaupungit ovat allekirjoittaneet 17.6.2016 Cinian kanssa aiesopimuksen, jossa sovitaan aikeesta rakentaa Hangon alueelle rantautuva liittymä hiljattain valmistuneeseen Cinian kansainväliseen Suomen ja Saksan välillä kulkevaan C-Lion1-merikaapelijärjestelmään.Kustannusarvio uudelle Hangon liittymälle C-Lion1-kaapeliin on noin 10 miljoona euroa. Liittymän toteutuessa paikallinen investointiryhmä sijoittaa aiesopimuksen mukaisesti kaapelijärjestelmään 3 miljoonaa euroa.

  Puolet paikallisesta summasta sijoittaa Tammisaaren Energia, Karjaan Puhelin ja Osuuspankki Raasepori, puoli miljoonaa euroa kukin. N3M Group on mukana 250 000 eurolla, kun taas Forcit, Hangon Satama sekä Tammisaaren Säästöpankki osallistuvat jokainen 100 000 eurolla. Lisäksi yksityishenkilöt Björn Siggberg ja Olof Exell sijoittavat liittymään 100 000 euroa kukin.

  17.06.2016

  Lue lisää...

Like it? Share it!