• Kiinnostaako sijaisvanhemmuusvalmennus?

  Uusi Raaseporin kaupungin järjestämä PRIDE-valmennus alkaa 7. syyskuuta 2017. Valmennuksen jälkeen perheistä voi tulla sijaisperheitä.

  Raaseporin lapsi- ja perhepalvelujen yksikönpäällikön Theresa Vihlmanin mukaan valmennus koostuu yhdeksästä ryhmätapaamisesta, kotitehtävistä sekä perhetapaamisista.

  – Valmennukseen osallistuvat saavat kurssin aikana valmiudet kohdata sijoitetun lapsen tämän yksilöllisine tarpeineen ja kokemuksineen. Siksi valmennustiimiin kuuluu sekä sosiaalityöntekijöitä että jo toimiva sijaisvanhempi, Vihlman kertoo. PRIDE-valmennuksen kouluttajina toimivat aina lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja aktiivinen sijaisvanhempi yhdessä. Näin yhdistyvät ammattitaito ja käytännön kokemus.

  Pesäpuu ry, joka on lastensuojelun erikoistuntemuksen osaamiskeskus, on kouluttanut rinnakkain kahta kaupungin sosiaalityöntekijää ja yhtä sijaisvanhempiparia toimimaan PRIDE-valmennuksen kouluttajina.

  24.05.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 22.5.2017

  Kaupungin luottamuselimien uudet jäsenet varajäsenineen nimetään valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Kaikki lautakunnat jäsenineen päivitetään kaupungin kotisivuilla kesäkuun aikana.

  Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 1. neljännesvuosiraportin 1.1.–31.3.2017. Neljännesvuosiraporttia täydennetään toimiala-/yksikkökohtaisella seurannalla, joka nyt on laadittu talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä vahvistetun uuden mallin mukaan. Tarkoituksena on ollut tehostaa ja selkeyttää kaupungin raportointia. Vastedes kyseiset seurannat esitellään rinnakkain yleisen seurannan ja tulosseurannan kanssa.

  24.05.2017

  Lue lisää...

 • Asuminen ja hyvinvointi pääteema Raasepori Expossa 2017

  Raasepori Expo järjestetään Karjaalla 26.–27. toukokuuta 2017. Messujen pääteema on tällä kertaa asuminen ja hyvinvointi.

  Messupaikkana on Karjaan urheilukeskus, Urheilukuja 3. Messut pidetään osittain sisätiloissa palloiluhallissa sekä ulkona parkkipaikalla.

  Messujen kohderyhminä ovat pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan asukkaat, joilla on kiinnostusta rakentamiseen ja siihen liittyviä tarpeita.

  Raaseporin kaupunki on mukana messuilla (osastolla E8) ja tarjoaa asiantuntemusta rakentamisesta, tonteista, yrityksen sijoittelusta sekä ympäristökysymyksistä.

  17.05.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 8.5.2017

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosiraporttia 1.1-31.3.2017 ja merkitsi sen tiedoksi sekä toimittaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

  Koska jotkut luottamustoimet ovat lopettaneet toimintansa edellisen 8.12.2014 tehdyn tarkistuksen jälkeen, palkkiosääntöä on päivitetttävä. Täydennyksen yhteydessä palkkioiden suuruutta ei muutettu, joten palkkiot ovat näin ollen edelleen vuoden 2008 tasolla. Tämän vuoksi ehdotetaan nyt noin 15 %:n korotusta sekä kokouspalkkioihin että vuosipalkkioihin. Menojen kasvu kompensoituu osittain sillä, että luottamuselinten määrä on pienentynyt ja osittain sillä, että luottamushenkilöiden kokonaismäärä on tippunut vuodesta 2008, koska jäsenten lukumäärä on useassa toimielimessä pienentynyt.

  Kaupunginhallitus ehdottaa siksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi.

  10.05.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 24.4.2017

  Kokouksessa keskusteltiin uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnista. Määräaikaan 1.4.2017 klo 12 mennessä saapui 12 hakemusta. Kaikki hakijat eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia.

  Kaupunginhallitus päättää pidentää hakuaikaa perjantaihin 12.5.2017 klo. 12.00 asti. Aikaisemmin jätetyt hakemukset huomioidaan.

  Kaupunginhallitus antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään kaupunginvaltuustolle vaalilain 95 §:n mukaisesti. Raaseporin vaalitulos on myös kuulutettu kaupungin verkkosivulla.

  25.04.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 10.4.2017

  Kokouksessa käsiteltiin HSL:n Helsinki–Karjaa–Helsinki -junaliikennettä koskevaa tarjousta. HSL on antanut suuntaa-antavan tarjouksen koskien junavuoroa, joka osittain korvaisi maaliskuussa 2016 liikennöinnin lopettaneen Y-junan ja joka mahdollistaisi sekä myöhemmän iltavuoron Helsingistä Karjaalle että aikaisemman aamuvoron Karjaalta Helsinkiin. Raaseporin kaupungin aloitteesta HSL on selvittänyt VR:n kanssa mahdollisuutta lisätä kaksi uutta junavuoroa, aamu- ja iltavuoron.

  Yhtenä mahdollisuutena on, että Helsingistä Kirkkonummelle noin klo 23:00 lähtevä L-juna jatkaisi Kirkkonummelta Karjaalle.  Arkisin juna palaisi Karjaalta Helsinkiin ensimmäisenä Y-junana noin klo 05:30. 

  Tarjous koskee seuraavia junavuoroja: Helsinki–Karjaa ma–su 23:01–00:15 Karjaa–Helsinki ma–pe 05:52–06:47 Lisäliikenteen kokonaiskustannukset väliltä Kirkkonummi–Karjaa on n. 290 000 €/v (+ alv).  Raasepori ja Siuntio jakaisivat kustannukset.

  Raaseporin kaupunki päätti solmia HSL:n kanssa sopimuksen ajaksi 8/2017–6/2019 sekä hakea valtionavustusta junavuoroille. 

   

  12.04.2017

  Lue lisää...

Like it? Share it!