• Kaupunginhallituksen päätökset 23.11.2015

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaa.Kaupunginhallituksen talousarvion kehyksissä lähdetään v. 2015 1,7 milj. €:n ylijäämästä. Kun lautakunnilta ja valmistelijoilta on saatu talousarvioehdotukset, tulos on negatiivinen 0,6 milj. €.Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2018.

  Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kaupungissa pidetyn yhteistoimintamenettelyn tulosta koskien vuotta 2016. Lue lisää tästä http://www.raasepori.fi/lehdisto/11022-yhteistoimintamenettelyn-tulos-2016-24-11-2015

  24.11.2015

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 16.11.2015

  Kaupunginhallitus aloitti talousarvioehdotuksen 2016 ja taloussuunnitelman 2016–2018 käsittelyn. Käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa viikon kuluttua.

  Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry jatkaa v. 2015 Ketosirkka-hankettaan, ja hakee avustusta hankkeen toiminta-ajalle 1.3.2015–28.2.2018. Hankkeen tavoitteena on työllistämistoimin suorittaa luonnonsuojelutyötä, ja hanke on jatkunut jo yli kymmenen vuotta.

  20.11.2015

  Lue lisää...

 • Raasepori suurten muutosten edessä

  Käyttötalous

  Vuoden 2016 talousarvio on realistisella pohjalla ja osoittaa 0,6 miljoonan euron alijäämää. Talousarviovuodesta tulee tavallista parempi sen ansiosta, että valtio maksaa vuonna 2016 kustannustasoituksen kunnille korkeampien valtionosuuksien muodossa. Ilman tätä tasoitusta alijäämä olisi 2 miljoonaa euroa suurempi.

  Taloussuunnittelukaudella (2016–2018) tulee Raaseporin alijäämä olemaan noin 7 miljoonaa euroa, ellei ryhdytä toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2014 lopussa kaupungilla oli 12,5 miljoonan euron alijäämä aikaisemmilta vuosilta. Vuonna 2015 kaupungin alijäämäksi arvioidaan muodostuvan 0,5–1,5 miljoonaa. Tarkka summa saadaan vasta mahdollisten kiinteistökauppojen jälkeen.

  20.11.2015

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 2.11.2015

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.11.2015 mm. Raaseporin tuloveroprosenttia vuodelle 2016. Vuoden 2014 tuloveroprosenttia nostettiin prosenttiyksiköllä 22,00 %:iin sen oltua neljän vuoden ajan 21,00 %. Nykyisen vuosien 2015–2017 taloussuunnitelman lähtökohtana on, että veroaste pysyy 22,00 %:ssa kauden loppuun asti. Vuoden 2015 tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on koko maassa 19,84 % (19,74 % v. 2014) ja aritmeettinen keskiarvo on 20,53 % (20,36 % v. 2014). Korkein erillinen tuloveroprosentti on 22,50 %.

  03.11.2015

  Lue lisää...

 • Äkillisesti sairas Raaseporissa?

  2.11.2015 lähtien Raaseporissa toimii vain yksi päivystysvastaanotto. Se sijaitsee Länsi-Uudenmaan sairaalassa, Itäinen Rantakatu 9.

  Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

  Henkeä uhkaava tilanne, soita numeroon 112!

  02.11.2015

  Lue lisää...

 • Raaseporin vastaanottokeskukset – kuka vastaa mistä?

  Suomeen on vuoden alusta laskien saapunut yli 24 000 henkilöä, jotka hakevat turvapaikkaa. Maahanmuuttovirasto hoitaa turvapaikkahakemusten käsittelyn ja vastaa myös majapaikkaa vailla olevien turvapaikan hakijoiden sijoittamisesta. Suomen Punainen Risti perustaa vastaanottokeskuksia, joihin turvapaikan hakijat majoitetaan Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Tällaisten paikkojen tarve on ollut suuri ja syyskuussa Raaseporiin perustettiin kaksi Punaisen Ristin vastaanottokeskusta. Raaseporin vastaanottokeskuksissa – Meltola ja Raasepori Resort – on tällä hetkellä noin 600 eri kansallisuuksia edustavaa turvapaikan hakijaa, pääosin Irakista.

  30.10.2015

  Lue lisää...

Like it? Share it!