• Kaupunginhallituksen päätökset 24.10.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita. Luksian kuntayhtymän hallitus, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, on 26.8.2016 hyväksynyt luonnoksen kuntayhtymän perussopimukseksi sekä päättänyt toimittaa sen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuuston hyväksyvän Luksian kuntayhtymän perussopimuksen IV luvun 10 §:n muutoksen.

  26.10.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 10.10.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.10 Tammiharjun F-rakennuksen (kaupungintalon) kunnostussuunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa. Päärakennuksen tuleva käyttö voidaan kunnostuksella ratkaista suhteellisen järkevällä tavalla. Kaupunki omistaa rakennuksen ja muiden käyttötarkoitusten löytäminen on hyvin vaikeaa, esimerkiksi siksi, että rakennuksella on osittainen suojelumerkintä voimassa olevassa kaavassa.

  Tarkoituksena on toteuttaa F-rakennuksen rahoitus Sale&leaseback (myynti&takaisinleasaus) järjestelyin. Leasingvuokra on 25 vuoden aikana noin 300 000 euroa per vuosi (kuoletus + korko).

  Tällä ratkaisulla kaupungin vuosittaiset hallinnon tiloja koskevat kustannukset alenisivat noin 640 000 eurosta per vuosi (Fix-talo + Lönnbergin kiinteistö) noin 300 000 euroon vuosittain. Kustannusten aleneminen on siis huomattava.

  12.10.2016

  Lue lisää...

 • Raaseporin kuntavaakuna postimerkkinä

  Valtakunnallisena Postimerkin päivänä 7.10.2016 Posti julkaisee monien kuntien ja kaupunkien kuntavaakunat postimerkkinä.

  Myös Raaseporin kaupunki osallistuu Postin tarjoamaan maksuttomaan palveluun, ja oma postimerkkimme tulee myyntiin Raaseporin alueella sijaitseviin Postin toimipisteisiin samana päivänä.

  Tämän lisäksi vaakunamerkki on myynnissä Postin verkkokaupassa.

  07.10.2016

  Lue lisää...

 • Valtio rahoittaa kalateitä Karjaanjoen vesistöalueella 800 000 eurolla

  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tutustui maanantaina 3.10. Billnäsissä, Raaseporissa Lohikalat Karjaanjoelle -hankkeeseen ja kertoi valtion osallistuvan Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden rakentamiseen yhteensä 800 000 eurolla.

  Puheessaan ministeri Tiilikainen totesi hankkeen toteuttavan hyvin hallituksen kärkihanketavoitetta vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämisestä ja niiden luontaisen lisääntymiskierron palauttamisesta. Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva Mustionjoki kuuluu kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin ja kalateiden rakentaminen sen voimalaitospatoihin sisältyy Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaan 2016–2021.

  04.10.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginvaltuusto päätti hallintosäännöstä ja uudesta organisaatiosta

  Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2016 mm. kaupungin toimialojen osastojaosta.

  Nykyisen viiden toimialan sijaan muodostetaan neljä toimialaa seuraavin jaoin ja muutoksin.

  28.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 12.9.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa 12.9.2016 kaupungin organisaatiota ja hallintosääntöä. Organisaatioehdotuksessa Raaseporin kaupunki jaetaan neljään toimialaan. Konsernipalvelut jaetaan neljään osastoon: kaupunginkanslia, talousosasto, henkilöstöosasto ja kaupunkikehitysosasto.Kaupunginjohtajan alaisuuteen muodostetaan poikkialoittainen elinkeinoelämän tiimi, johon kuuluvat ainakin kaupunkikehitysosaston, mittaus- ja kiinteistönmuodostusosaston sekä kaavoitus- ja ympäristöosaston edustajia.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluu kuusi osastoa Hallinto mukaan lukien. Osastot: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelu, terveyspalvelut, työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito.

  Sivistystoimiala jakautuu neljään osastoon: opetus, varhaiskasvatus, hallinto ja muut opetus sekä vapaa-aika.

  Tekninen toimiala jakautuu viiteen osastoon; hallinto, yhdyskuntatekninen osasto, tilahallinto (kiinteistöt, siivous ja ruokapalvelut), kaavoitus-, mittaus- ja ympäristöosasto (mm. kiinteistöjen myynti, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) sekä jätelautakunta. Eteläkärjen ympäristöterveys Hangossa vastaa ympäristöterveyspalveluista. Julkiseen liikenteeseen ja saaristoon liittyvät kysymykset siirretään tekniseltä alalta kaupunkikehitysosastolle.

  27.09.2016

  Lue lisää...

Like it? Share it!