• Kaupunginhallituksen päätökset 1.2.2016

  Kaupunginhallitus tarkasti kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 25.1.2016 ja totesi päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä sekä hyväksyi, että päätökset voidaan panna täytäntöön. Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi Raasepori 2020 uudistumisprosessia koskevaa väliraporttia. Kaupunginhallitus päätti, että organisaatiomallin jatkovalmistelun lähtökohtana on neljä (4) toimialaa työnimiltään konsernihallinto, sivistys, sosiaali- ja terveydenhuolto ja tekniikka. Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuusto päättää asiasta uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä

  Talousarvio:  Talousarvio 2016 ja taloussunnitelma 2016-2018

  Raasepori 2020 -aineistot:  Raasepori 2020

  03.02.2016

  Lue lisää...

 • Raasepori 2020 - kaupunki suurten muutosten edessä

  Keskustelutilaisuus ”Raasepori 2020”

  Kerromme asukkaille suunnittelun edistymisestä, otamme vastaan palautetta ja ideoita. Tilaisuuteen osallistuvat kaupunginjohtaja Tom Simola, virkamiehiä ja poliitikkoja. Tilaisuus järjestetään 3.2.2016 klo 17.30-19.30 Seminarieskolanin aulassa, os. Latokartanonkatu 1-3, Tammisaari.

  Kaupunki aloittaa kokonaisvaltaisen muutosprosessin, joka tulee koskemaan kaikkia kaupungin työntekijöitä. Jos kaupungin talous aiotaan tasapainottaa tulevien viiden vuoden aikana, muita vaihtoehtoja ei ole. Nyt aloitettava prosessi kantaa nimeä "Raasepori 2016".

  Alkava työ ottaa myös huomioon sen mahdollisuuden, että hallituksen suunnitelmat uusista itsehallintoalueista ja sairaanhoitoalueista toteutuvat.

  20.01.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 18.1.2016

  Kaupungintalon tulevaa sijaintia koskeva kysymyksen valmistelu on meneillään. Eri vaihtoehtoja selvitellään ja kaupunginvaltuusto ottanee kantaa kysymykseen kokouksessaan 29.2.2016. Kaupungintalon nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2016. Kaupunki on vuokraisännän, Oy Rosaco Ab:n, kanssa käymissä neuvotteluissa sopinut mahdollisuuksista vuokrata kiinteistöstä tällä hetkellä vuokraamamme tilat nykyisin ehdoin (kuukausivuokra 43 553 €, ei alv:tä) 31.12.2017 asti. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan huolellisesti valmistella hallinnon sijaintia koskevaa kysymystä ja jotta voidaan ryhtyä mahdollisiin toimiin päätöksen toimeenpanemiseksi.Kaupunginhallitus päätti pidentää Ystadinkadun 3 varrella sijaitsevan kaupungintalon vuokrasopimusta 31.12.2017 asti.

  19.01.2016

  Lue lisää...

 • Talousarvio vuodelle 2016 on realistisella pohjalla

  Taloussuunnittelukaudella (2016–2018) tulee Raaseporin alijäämä olemaan noin 7 miljoonaa euroa, ellei ryhdytä toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2016 talousarvio on näin ollen realistisella pohjalla ja osoittaa 0,6 miljoonan euron alijäämää.Kaupunginhallitus päätti lokakuussa 2015, että kaupungin organisaatio ja palvelurakenteet tarkistetaan. Nyt aloitettava prosessi kantaa nimeä “Raasepori 2020”.

  Talous täytyy saada kohdalleen viiden vuoden aikana, koska kaupungin taloutta suuresta alijäämästä johtuen ei pystytä tasapainottamaan yhden talousarviovuoden aikana.

  11.01.2016

  Lue lisää...

 • Mustionjoen kalateiden rakentamiselle myönnetty EU-rahoitusta

  Mustionjoen kalateiden rakentamiselle myönnetty EU-rahoitusta Suomelle on myönnetty rahoitus Suomen EU-historian mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Raaseporin kaupunki on yksi hankkeen 30 kumppanista.

  Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.

  22.12.2015

  Lue lisää...

 • Raaseporille UNICEFin tunnustus lapsiystävällisyydestä

  Suomen UNICEF on myöntänyt Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Raaseporin, Hämeenlinnan, Lahden ja Rovaniemen kaupungeille. Kaupungit ovat toteuttaneet kahden vuoden ajan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia. Mallin tavoitteena on edistää esimerkiksi lapsivaikutusten arviointia ja lasten osallisuutta päätöksenteossa.

  22.12.2015

  Lue lisää...

Like it? Share it!