• Kaupunginhallituksen päätökset 18.9.2017

  Kaupunginhallitus asetti toukokuussa 2017 työryhmän tarkistamaan sisäisen valvonnan ohjetta. Työryhmään nimettiin konsernilakimies (puh.joht.), kaupunginkamreeri ja controller-tiimi. Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmä on aloittanut työnsä, ja laatinut ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi. Ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi tullaan myös julkaisemaan kaupungin intrassa. Tarkoituksena on antaa myös muille kaupungin organisaatiossa toimiville mahdollisuus kommentoida ja antaa ehdotuksia prosessista.

  Perusaineistona käytetään kuntaliiton sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa varten antamia suosituksia ja malleja. Myös muiden kuntien vastaavia ohjeisiin on tutustuttu. Työryhmä toteaa aluksi, että sisäisen valvonnan päämääränä on turvata, että kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan sekä että perustehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti voimassa olevat määräykset huomioiden.

  Sisäisellä valvonnalla suojataan toimintaa riskeiltä, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja toiminnan tavoitteita. Sillä voidaan myös ennaltaehkäistä ja todeta erehdykset, virheet ja värinkäytökset.

  20.09.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 21.8.2017

  Kokouksessa kaupunginhallitus asetti mm. maahanmuuttajaneuvoston, kunniamerkkitoimikunnan ja kadunnimitoimikunnan vuosiksi 2017-2019.

  Maahanmuuttajaneuvostossa on kahdeksan jäsentä, joista kuusi valitaan yhteistyössä paikallisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, yksi jäsen edustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja yksi jäsen edustaa sivistyslautakuntaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

  Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori toimii neuvoston sihteerinä.

  12.09.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 4.9.2017

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa mm. puolivuotisraporttia ja eri lausuntoja. Hallitus kävi myös tutustumassa tulevaan uuteen kaupungintaloon Tammiharjun alueella.

  Kaupunginhallitus merkitsi Raaseporin kaupungin puolivuotisraportin 1.1.–30.6.2017, Tammisaaren Energia Oy:n puolivuotisraportin, vuokrataloyhtiöiden sekä Koy Pohjantien raportit tiedoksi ja lähettää ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

  Tilikauden ylijäämän arvioidaan kaupungin osalta olevan 0,73 miljoonaa euroa budjetoituun -0,57 miljoonaan euroon verrattuna. Raaseporin Vesi ennustaa 0,73 miljoonan euron voittoa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Odotettavissa oleva ylijäämä kaupungille liikelaitokset mukaan lukien on 1,46 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 0,07 miljoonan euron alijäämään talousarviomuutosten jälkeen.

  05.09.2017

  Lue lisää...

 • Lahja 100-vuotiaalle Suomelle

  Fiskars-konserni luovutti tänään Källvikenissä sijaitsevan Dagmarin puiston Suomelle käyttöön seuraavaksi sadaksi vuodeksi nimellisellä 1 euron vuosivuokralla. Luovutustilaisuudessa alue siirtyi tänään, 30.8.2017, Metsähallituksen hallintaan.

  Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki ja Metsähallituksen edustaja Timo Tanninen allekirjoittivat luovutussopimuksen paikan päällä Dagmarin puistossa.

  – Fiskars luovuttaa puiston satavuotislahjana juhlavuoden kunniaksi, mutta lahjan vastaanottajia ovat varsinaisesti kaikki luonnon ystävät, totesi toimitusjohtaja.

  30.08.2017

  Lue lisää...

 • Kulttuuriopisto on aloittanut toimintansa

  Elokuun alussa kansalaisopisto ja musiikkiopisto yhdistyivät. Nimikilpailun tuloksena opiston uudeksi nimeksi tuli Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto. Opiston rehtoriksi valittiin Maarit Hujanen, ja apulaisrehtoriksi Tuula Kalmi.

  Laaja toiminta uusissa puitteissa

  Uudistusprosessi on meneillään Hujasen mukaan. Kansalaisopisto ja musiikkiopisto toimivat toistaiseksi omina osastoina Raaseporin Kulttuuriopiston sisällä. Tarkoittaen että musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta, ja kansalaisopistolla on vapaan sivistystyön musiikki ja muut aineet. Molemmilla on omat budjetit ja käytössä on osittain samoja tiloja sekä joitakin yhteisiä opettajia. 

  Lukuvuoden 2018-19 opinto-opas sisältää jo molempien osastojen opintokokonaisuudet ja uuden nimen.

  15.08.2017

  Lue lisää...

 • Kaksi junavuoroa lisää 14.8.2017 alkaen

  Junaliikenne Helsingin ja Raaseporin välillä helpottuu maanantaista 14.8.2017 alkaen, kun liikenteeseen saadaan kaksi uutta junavuoroa. L-juna lähtee Helsingistä klo 23:03 ja saapuu Karjaalle klo 00:17. Tämä juna liikennöi kaikkina viikonpäivinä. Y-juna lähtee Karjaalta arkisin klo 05:33 ja saapuu Helsinkiin klo 06:46.

  Junavuorojen aikataulut löytyvät VR:n kotisivulta. Alla pysäkkien aikataulut uusien vuorojen osalta.

  Karjaan, Siuntion ja HSL-alueen välisillä matkoilla noudatetaan VR:n lähiliikennealueen tariffia ja käytetään VR:n lipputuotteita.

  Lisätietoa Raaseporin joukkoliikenteestä ja lippueduista saa täältä. Osallistu kilpailuumme viim. 1.9.2017 täältä.

  14.08.2017

  Lue lisää...

Like it? Share it!