• Poikkeukset aukioloajoissa kesällä 2017

  Kaupungintalo

  Toiminta kaupungintalossa on rajoitettu kesällä 3.7.-30.7.2017 henkilökunnan lomien vuoksi. Lomat keskitetään heinäkuulle, jolloin luottamuselimet eivät kokoonnu ja vuodenaikaan, jolloin asiakaskäyntejä on vähiten.

  Lomakauden kiinniolot eivät koske puhelinvaihdetta, asiakaspalvelua tai matkailuneuvontaa. Lomakkeita tai muuta informaatiota tarvitsevat asiakkaat ohjataan Tammisaaren asiakaspalvelu -pisteeseen, osoite Kustaa Vaasan katu 10.

  22.06.2017

  Lue lisää...

 • Musiikkilahja kaikille raaseporilaisille

  Hem igen - Kotiin taas on kaksikielinen kappale. Se on omistettu kaikille raaseporilaisille ja liittyy Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Kappale on paikallistien artistien Clarissan, Emilia Ekströmin, Josphin ja Mikko Sipolan yhteistyötä. Kaikki artistit ovat kasvaneet tai asuneet Raaseporissa, ja he ovat osallistuneet kansallisiin musiikkikilpailuihin ja pärjänneet niissä hyvin. Kappaleen jakelukanavia ovat mm. Sony Music iTunes, Spotify, radiokanavat ja YouTube.

  Viihdetuottaja ja projektinvetäjä Niklas Rosström on säveltänyt musiikin ja kirjoittanut sanat yhdessä musiikkituottaja Erik Nyholmin ja Pasi Hiihtolan kanssa. Musiikkivideon tuovat kuvanneet Gugge Wasenius ja Laura Pulli Lallallaa Productions -tuotantoyhtiöstä.

  Lue lisää lehdistötiedotteesta.

  19.06.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 12.6.2017

  Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan valintaa kokouksessaan 12.6.2017. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan valinnan kokouksessaan 19.6.2017.

  Kaupunginhallitus keskusteli Bromarvin kalasatamahankkeesta ja totesi, että Bromarvin kalasatamahankkeen 200 000 €:n määräraha otetaan huomioon ehdotuksessa vuoden 2018 investointitalousarvioksi.

  14.06.2017

  Lue lisää...

 • Kiinnostaako sijaisvanhemmuusvalmennus?

  Uusi Raaseporin kaupungin järjestämä PRIDE-valmennus alkaa 7. syyskuuta 2017. Valmennuksen jälkeen perheistä voi tulla sijaisperheitä.

  Raaseporin lapsi- ja perhepalvelujen yksikönpäällikön Theresa Vihlmanin mukaan valmennus koostuu yhdeksästä ryhmätapaamisesta, kotitehtävistä sekä perhetapaamisista.

  – Valmennukseen osallistuvat saavat kurssin aikana valmiudet kohdata sijoitetun lapsen tämän yksilöllisine tarpeineen ja kokemuksineen. Siksi valmennustiimiin kuuluu sekä sosiaalityöntekijöitä että jo toimiva sijaisvanhempi, Vihlman kertoo. PRIDE-valmennuksen kouluttajina toimivat aina lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja aktiivinen sijaisvanhempi yhdessä. Näin yhdistyvät ammattitaito ja käytännön kokemus.

  Pesäpuu ry, joka on lastensuojelun erikoistuntemuksen osaamiskeskus, on kouluttanut rinnakkain kahta kaupungin sosiaalityöntekijää ja yhtä sijaisvanhempiparia toimimaan PRIDE-valmennuksen kouluttajina.

  24.05.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 22.5.2017

  Kaupungin luottamuselimien uudet jäsenet varajäsenineen nimetään valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Kaikki lautakunnat jäsenineen päivitetään kaupungin kotisivuilla kesäkuun aikana.

  Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 1. neljännesvuosiraportin 1.1.–31.3.2017. Neljännesvuosiraporttia täydennetään toimiala-/yksikkökohtaisella seurannalla, joka nyt on laadittu talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä vahvistetun uuden mallin mukaan. Tarkoituksena on ollut tehostaa ja selkeyttää kaupungin raportointia. Vastedes kyseiset seurannat esitellään rinnakkain yleisen seurannan ja tulosseurannan kanssa.

  24.05.2017

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 8.5.2017

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosiraporttia 1.1-31.3.2017 ja merkitsi sen tiedoksi sekä toimittaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

  Koska jotkut luottamustoimet ovat lopettaneet toimintansa edellisen 8.12.2014 tehdyn tarkistuksen jälkeen, palkkiosääntöä on päivitetttävä. Täydennyksen yhteydessä palkkioiden suuruutta ei muutettu, joten palkkiot ovat näin ollen edelleen vuoden 2008 tasolla. Tämän vuoksi ehdotetaan nyt noin 15 %:n korotusta sekä kokouspalkkioihin että vuosipalkkioihin. Menojen kasvu kompensoituu osittain sillä, että luottamuselinten määrä on pienentynyt ja osittain sillä, että luottamushenkilöiden kokonaismäärä on tippunut vuodesta 2008, koska jäsenten lukumäärä on useassa toimielimessä pienentynyt.

  Kaupunginhallitus ehdottaa siksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi.

  10.05.2017

  Lue lisää...

Like it? Share it!