• Raaseporin kuntavaakuna postimerkkinä

  Valtakunnallisena Postimerkin päivänä 7.10.2016 Posti julkaisee monien kuntien ja kaupunkien kuntavaakunat postimerkkinä.

  Myös Raaseporin kaupunki osallistuu Postin tarjoamaan maksuttomaan palveluun, ja oma postimerkkimme tulee myyntiin Raaseporin alueella sijaitseviin Postin toimipisteisiin samana päivänä.

  Tämän lisäksi vaakunamerkki on myynnissä Postin verkkokaupassa.

  28.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginvaltuusto päätti hallintosäännöstä ja uudesta organisaatiosta

  Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2016 mm. kaupungin toimialojen osastojaosta.

  Nykyisen viiden toimialan sijaan muodostetaan neljä toimialaa seuraavin jaoin ja muutoksin.

  28.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 12.9.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa 12.9.2016 kaupungin organisaatiota ja hallintosääntöä. Organisaatioehdotuksessa Raaseporin kaupunki jaetaan neljään toimialaan. Konsernipalvelut jaetaan neljään osastoon: kaupunginkanslia, talousosasto, henkilöstöosasto ja kaupunkikehitysosasto.Kaupunginjohtajan alaisuuteen muodostetaan poikkialoittainen elinkeinoelämän tiimi, johon kuuluvat ainakin kaupunkikehitysosaston, mittaus- ja kiinteistönmuodostusosaston sekä kaavoitus- ja ympäristöosaston edustajia.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluu kuusi osastoa Hallinto mukaan lukien. Osastot: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelu, terveyspalvelut, työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito.

  Sivistystoimiala jakautuu neljään osastoon: opetus, varhaiskasvatus, hallinto ja muut opetus sekä vapaa-aika.

  Tekninen toimiala jakautuu viiteen osastoon; hallinto, yhdyskuntatekninen osasto, tilahallinto (kiinteistöt, siivous ja ruokapalvelut), kaavoitus-, mittaus- ja ympäristöosasto (mm. kiinteistöjen myynti, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) sekä jätelautakunta. Eteläkärjen ympäristöterveys Hangossa vastaa ympäristöterveyspalveluista. Julkiseen liikenteeseen ja saaristoon liittyvät kysymykset siirretään tekniseltä alalta kaupunkikehitysosastolle.

  27.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 29.8.2016

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. kauden 1.1-30.6.2016 puolivuotisraporttia. Tilikauden alijäämän arvioidaan kaupungin osalta jäävän 2,9 milj. €:oon budjetoituun – 1 milj. €:oon verrattuna. Selvästi merkittävin syy tähän ovat 2,5 milj. €:lla heikentyneet verotulot. Raaseporin Vesi arvioi voitokseen 0,8 milj. € eli 0,5 milj. € budjetoitua enemmän. Kaupungin arvioitu alijäämä liikelaitokset mukaan lukien on – 2,1 milj. € verrattuna budjetoituun 0,6 milj. €:n alijäämään. Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja päätti yksimielisesti palauttaa asian seuraavaan kokoukseen.

  01.09.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 15.8.2016

  Kokouksessaan 15.8.2016 kaupunginhallitus keskusteli mm. niistä kriteereistä, joita sovelletetaan avustuksiin, joita kaupunki myöntää juhlavuonna 2017. Kaupunginhallitus hyväksyi hakukriteerit 25 000 euro avustuksen jakamiselle tarkoituksena tukea paikallisia toimijoita juhlavuoden 2017 suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaupunginhallitus valtuutti lisäksi valmistelijat muotoilemaan ilmoitustekstit ja tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia tekstiin (ei hakukriteereihin).

  Avustusta voidaan hakea syyskuussa 2016. Hakemukset tehdään sähköisesti kaupungin verkkosivulla www.raasepori.fi/suomi100

  17.08.2016

  Lue lisää...

 • Kaupunginhallituksen päätökset 4.5.2015

  Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.5.2015 tilinpäätöksen korjauksia ja täydensi vuoden 2014 tilinpäätöstä. Korjaukset eivät johda muutoksiin kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä.

  02.08.2016

  Lue lisää...

Like it? Share it!