Raaseporin kaupungin alustava tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa noin 2,3 miljoonan euron ylijäämää. Tämä merkitsee sitä, että Raaseporin kaupungin toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat lähteneet hyvin käyntiin, mutta monet tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Tilinpäätöksen päätyminen plussalle johtuu lähinnä siitä, että kustannukset ovat laskeneet 5 miljoonaa euroa eli noin 218 miljoonasta eurosta v. 2015 noin 213 miljoonaan euroon vuonna 2016.

Katso kaupunginjohtajan vlogia alustavan tilinpäätöksen tuloksista ylhäällä. 

Tom Simolan, Raaseporin kaupunginjohtajan, mukaan verotulot vähenivät viime vuonna 1,4 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna, jolloin kaupunki sai yhteensä 113 miljoonan euron verotulot. 

– Myönteistä on, että kaupunki sai vähän enemmän valtionosuuksia kuin mitä se oli budjetoinut, noin 54,5 miljoonaa euroa, hän sanoo.

Henkilöstökustannukset laskivat 2 miljoonaa euroa ja ostopalvelut 3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä laski vuonna 2016 noin 40 henkilöllä, vaikka kaupunki oli ottanut hoitaakseen aikaisemmin ostopalveluna hoidettua toimintaa ja henkilökunnan. Lomaraha pienenee vuodesta 2017 lukien kilpailukykysopimuksen seurauksena. Tämä vaikuttaa tilinpidollisesti jo vuoden 2016 tilinpäätökseen, koska lomaraha jaksotetaan toimintavuosien välillä.
Ostopalveluissa suurin vähennys on tapahtunut erikoissairaanhoidossa, jonka kustannukset ovat laskeneet vajaat 3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä 3 miljoonasta eurosta 1 miljoonaa euroa muodostuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta vuonna 2016.

Kiinteistöjen myynti toi vain 1 miljoonaa euroa, mikä on 1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Simolan mukaan on kuitenkin eduksi, että vuoden 2016 ylijäämä ei pohjaudu kiinteistöjen myyntituloihin, koska ne ovat tilapäisluonteisia.

Velkakierre katkeaa
Kaupungin velkataakka väheni viime vuonna ja se on nyt noin 117,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls korostaa, kuinka tärkeätä kaupungin on katkaista monivuotinen velkaantumisen kierre.
– Kaupungilla on tosin edessään useita vaikeita vuosia voidakseen pidemmällä aikavälillä peittää aikaisempina vuosina kertyneen alijäämän. Vuoden 2016 hyvän tuloksen ansiosta kertynyt alijäämä vähenee 14,2 miljoonasta eurosta 11,9 miljoonaan euroon. Kuljemme oikeaan suuntaan, sanoo Walls.

Myös kuluvana vuonna kaupungin odotetaan saavan ylijäämää. Kaupungin on ryhdyttävä vielä useaan toimenpiteeseen parantaakseen ja tasapainottaakseen Raaseporin taloutta. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. kaupungin organisaation uusi tarkistaminen (Raasepori 2020), kiinteistökannan vähentäminen ja kaupungin kiinteistöjen prosessien järjestelmällistäminen. Muutoksien tulee tapahtua rinnakkain maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen edistymisen kanssa.

– Useat elinkeinoelämän ja maankäytön suunnittelun hankkeet ovat lähtökuopissaan. On olemassa hyvät edellytykset sille, että jotkut näistä hankkeista toteutuvat lähivuosina ja että ne pitkällä aikavälillä antavat kaupungille tuottoa, sanoo Simola.

Kehykset ovat siis jo olemassa kaupungin talouden vahvistamiseksi. Kaupunginjohtaja korostaa, että hyvä tulos johtuu koko henkilökunnan määrätietoisesta ja muutokseen tähtäävästä työstä.
– Haluan esittää suuren kiitoksen koko henkilökunnalle, hän lisää.

Like it? Share it!