Yhdistykset voivat maaliskuun aikana hakea avustusta toiminnalleen ja tiloja toimintoihinsa. Avustus- ja toimitilahakemukset on tehtävä viimeistään 31. maaliskuuta 2017 klo 16.00. Tänä vuonna hakemus voi tehdä sähkösenä.

Yhdistykset voivat hakea avustusta toiminnalleen vuonna 2017 sivistyslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, perusturvalautakunnalta ja kaupunginhallitukselta. 
Avustusta myönnettäessä noudatetaan periaatetta, että kukin yhdistys voi saada avustusta vain yhdeltä kaupungin elimeltä.

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Raasepori ja jotka haluavat käyttää kaupungille kuuluvia tiloja toimintoihinsa, voivat jättää hakemuksen kirjallisesti saman hakujörjestelmän kautta.

Lisätietoa ja hakulomakkeita löytyy kaupungin kotisivuilta.

Like it? Share it!