Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa mm. rakennusjärjestyksen päivitystä, kaupunkikehitysosaston tavoitteita 2017, nelivuotisia yhteistyösopimuksia Kulturhuset Karelian, TryckeriTeatern/VNUR, Paikallisarkisto Aresti/Gardberg center ja Luckan Raseborg/Västnyländska kultursamfundetin kanssa sekä yhteistyösopimuksia Hangon ja Inkoon musiikkiopistotoiminnan kanssa.

Kaikki nämä hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Myös kunnallisvaalien vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista keskusteltiin, mutta asia palautettiin täydennyksiä varten. Myös edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen palautettiin.

Tuet
IF Raseborgin yleisurheilun Karis Telefon Games Tähtikisoille myönnettiin tukea tv-lähetyksiä varten. Länsi-Uudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys ry:lle, jonka kotipaikka on Raaseporissa, myönnettiin avustusta Hangon rintamamuseon ja sen lähialueen kunnostamiseen.

Kuntalaisaloitteet ja aloitteet
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan avointa lähdekoodia käsittelevän aloitteen ja vastaus lähtee nyt kaupunginvaltuustoon. Kaksi uutta aloitetta on jätetty, toinen koskee liukuesteitä yli 70-vuotiaille, joka lähetettiin perusturvalautakuntaan sekä harrastustakuuta koskeva aloite, joka lähetettiin perusturvalautakunnalle valmiosteltavaksi.

Tekniset asiat
Kaupunginhallitus käsitteli kiinteistömyyntiasioiden sekä Karjaan Asemamäen ja Tammisaaren Näätäkujan asemakaavamuutosten lisäksi Osuuskunta Optowestin pyyntöä tuesta kuituverkon laajentamiseksi Långstrandiin. Raaseporin kaupunki tukee osuuskunta Optowestin Långstrandia koskevaa laajakaistahanketta 20 000 €:lla. Tuki maksetaan sen jälkeen, kun ely-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Tukemalla hanketta kaupunki parantaa merkittävästi kyseisen alueen elinvoimaa sekä mahdollistaa esim. uutta yritystoimintaa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnan osuutta.

Like it? Share it!