Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Eetu Saloranta teki selvityksen Raaseporin kaupungille työmatkaliikenteestä alkuvuodesta. Selvitys toteutettiin suoralla sähköpostikyselyllä Eazybreak-järjestelmän käyttäjille sekä verkkokyselyllä, joka löytyi kaupungin verkkosivulla ja some-kanavissa. Kysely keräsi yhteensä 226 vastaajaa, joista enemmistö oli 35–54-vuotiaita ja naisia.

Yli 66 % vastaajista kävi Raaseporista Helsingissä töissä, n. 10 % Turussa ja n. 8 % Espoossa. Pääasiallinen kulkuväline oli juna, jota yli 200 vastaajista käyttää työmatkoillaan. Toissijaisesti käytössä on oma auto (n. 9 % vastaajista) ja harvemmissa tapauksissa linja-auto.

Liityntämatka tapahtuu joko kävellen tai autolla. Karjaan rautatieasema on suosittu liityntäpysäköintipaikka työmatkailijoiden joukossa. Yli puolet vastaajista käyttää asemaa pysäköintipaikkana. Pysäköintitilat ovat riittävät enemmistön mielestä.
Puolet matkailijoista on tehnyt nykyistä työmatkaa kolme vuotta tai kauemmin. 

 

Työmatkailun joukkoliikennemahdollisuudet ovat huonontuneet vastaajien mielestä

Kyselyssä tiedusteltiin joukkoliikenteen vaikutuksista työmatkoihin vuonna 2016.
Miten hyvin pystyitte suorittamaan työmatkanne joukkoliikenteellä ennen alkuvuoden 2016 muutoksia junaliikenteeseen? 91 % vastaajista antoi joukkoliikenteelle arvosanan 3 tai 4 asteikolla 1-4 (keskiarvo 3,5).
Miten hyvin pystytte suorittamaan työmatkanne junaliikenteen nykyisellä tarjonnalla? 59,5 % eli yli puolet vastaajista antoi joukkoliikenteelle arvosanan 1 tai 2 asteikolla 1-4 (keskiarvo 2,23).
Kyselyn mukaan melkein puolet vastaajista on junaliikenteen muutosten takia harkinnut oman auton käytön lisäämistä työmatkoilla. Myös junamatkustamisen vähentäminen on käynyt vastaajien (22 %) mielessä.
Ikävintä on, että vastaajista 38 % on jopa harkinnut asuinpaikan vaihtamista ja 15 % on miettinyt työpaikan vaihtamista tai aiempaa eläköitymistä.

Mikäli työmatkailun kannalta tärkeitä junavuoroja palautettaisiin tai perustettaisiin yli 62 % vastaajista voisi harkita junaliikenteen käyttöä oman auton tilalle.
Junayhteys varhain aamulla Karjaan ja Helsingin välissä nousi ykköstoiveeksi (juna perillä ennen klo 7 Helsingissä). Samoin Helsingistä Karjaalle klo 16 jälkeen ja myöhemmin.

Enemmistö niistä, jotka ovat pysyneet joukkoliikenteen käyttäjinä totesi, että junaliikenteen muutoksista huolimatta työmatkat eivät ole pidentyneet ajallisesti. Noin 18 % oli sitä mieltä, että työmatkat ovat pidentyneet vähintään tunnilla.

 

Raaseporin kaupungin tarjoama lipputuki todetaan hyvänä

Kyselyssä tiedusteltiin: ”Onko Raaseporin kaupungin tarjoama tuki junaliikenteen lippujen ostamiseen työmatkoille mielestänne mielekäs tapa tukea työmatkoja?”
Kyllä-vastaajia oli 89 % ja ei-vastaajia 11 %. Yli puolet vastaajista koki, että tuki on sopivan suuruinen, ja n. 40 % oli sitä mieltä että tuki on liian pieni.

Kehitysideoita viestiteltiin runsaasti. Esim. työmatkailun viihtyvyys on huonontunut vähentyneiden junavaunujen takia, elikkä istumapaikkoja on entistä vähemmän ruuhkavuoroissa.
Vastaajat kokevat myös, että olisi tarpeellista saada myöhäisempi paluuyhteys Karjaalle. Linja-autovuoroja Tammisaaren ja Karjaan välissä pitäisi saada paremmin synkronoitua junavuorojen kanssa Karjaalla.
Se, että VR on alentaneet junalippujen hinnat näkyi möynteisenä palautteena kyselyssä. Junayhteyden toimivuus nähdään elintärkeänä asuin- ja työskentelyalueen houkuttelevuuskriteerinä.

Lisää kyselyn tuloksista tässä.

Lue lisää kaupungin joukkoliikenteestä ja tuesta täällä http://www.raasepori.fi/joukkoliikenne

Like it? Share it!