Tarkempaa tietoa Raaseporin meriluonnosta ja työkaluja sen vaalimiseen - Havsmanualen-hankkeen kartat nyt avoimessa karttapalvelussa

Raaseporin ympäristötoimisto toteutti yhteistyössä AMK Novian kanssa vuosina 2014–2016 Raaseporin rannikkovesien luonnontilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvittäneen Havsmanualen-hankkeen. Selvityksen tulokset toimivat merialueen luonnon ”käyttöohjeena”, ja keskeisiä tuloksia on nyt julkaistu myös karttoina Raaseporin kaupungin karttapalvelussa. Palveluun pääsee osoitteessa kartta.raasepori.fi, Havsmanualen-karttatasot löytyvät vasemmasta valikosta: Ympäristö > Havsmanualen.

Havsmanualen-selvitys koostuu vesialueiden tilaa, luontoarvoja ja niihin kohdistuvia yhteiskunnan käyttöpaineita kuvaavista karttakerroksista sekä vesialuekohtaisista tekstikuvauksista ja suosituksista vesialueiden kestävästä käytöstä ja niihin liittyvistä konkreettisista hoito- ja kunnostustoimenpidesuosituksista. Vesialueiden kuvaukset ja suositukset löytyvät kunnan nettisivulta (ruotsiksi, http://www.raseborg.fi/miljo/projekt-havsmanualen/undersokningslokaler).

Havsmanualen-selvityksen tuloksia voidaan myös soveltaa hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tarpeessa olevien vesialueiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa, esimerkiksi kartoitettaessa sellaisia vesialueita, joiden valuma-alueisiin kannattaisi perustaa kosteikkoja maalta tulevan kuormituksen vähentämiseksi.

 

 

Like it? Share it!