Ja kuka on vuoden raaseporilainen?

Äänestys

Hyvin perustellut, ehdokkaiden hyväksymät ehdotukset julkaistaan kaupungin kotisivulla, ja kuntalaiset voivat äänestää omaa suosikkiaan ajalla 5-25.1.2018.

Palkinnot

Vuoden raaseporilaisen tulee täyttää seuraavat kriteerit: Hän on toiminnallaan/aktiivisuudellaan ollut hyvänä esikuvana Raaseporissa sekä osoittanut yhteistyökykyä ja myönteistä asennetta kaupungin olemassaolon aikana. Hänen kotipaikkansa tulee olla Raasepori.

Raaseporin kapunki jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon sellaiselle henkilölle, yhdistykselle tai järjestölle, joka on ansiokkaasti edistänyt kaupungin kulttuurielämää sekä sen kuvaa kulttuurikaupunkina.

Kulttuuripalkinnonsaajat Raaseporissa 2009-2016:

2009 Anne Ingman ja Katja Köngäs

2010 Erik Pöysti

2011 Jukka-Pekka Saraste

2012 Andreas Kåll

2013 Jukka Peltola och Timo Oksanen

2014 Nuorisomusikaali Schacki!

2015 Tammisaaren elokuvajuhlat

2016 Jonathan Lutz

Raaseporin kapunki jakaa ympäristöpalkinnon sellaiselle henkilölle, yhdistykselle tai järjestölle, joka on ansiokkaasti edistänyt ympäristöasioita ja nostanut ympäristökysymykset esiin.

Myös urheilupalkintojen kolme ehdokasta osallistuvat äänestykseen. Vapaa-aikalautakunta päättää ketkä ne kolme ovat.

Like it? Share it!