Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämäkysymyksiä yhdessä kaupunginjohtajan kanssa.

Osasto vastaa markkinoinnista ja tiedotuksesta, hankekäsittelystä, tapahtumista ja saaristo- sekä joukkoliikennekysymyksistä. Osastoon kuuluu matkailuyksikkö ja kulttuuriyksikkö.

Yhteyksiä kaupungin yrittäjiin kehitetään ja kaupungin vetovoimaa tulomuuttopaikkakuntana parannetaan. Vuonna 2017 osasto johtaa kaupungin strategiatyötä vuosille 2018-2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian joulukuussa 2017. Kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja sidosryhmät sekä asukkaat otetaan eri tavoin mukaan prosessiin ja vaikuttamaan strategiaan. Prosessia varten laaditaan työsuunnitelma kevään aikana. Samalla käynnistetään työ kaupungin visuaalisen ilmeen uudistamiseksi. Työ etenee rinnakkain strategiatyön kanssa siten, että uusi graafinen profiili otetaan käyttöön 1.1.2018.

Kaupunkikehitysosaston yhteystiedot löytyvät tästä.

Like it? Share it!