Päätöksen antopäivä: 26.7.2017

 

Ilmoitus koskee ulkoilmakonsertti Tammisaaressa Stallörinpuistossa 29.7.2017, klo 10.00 – 00.30.

Vt. kaupunkisuunnitteluarkkitehti on tehnyt päätöksen seuraavassa maisematyölupa-asiassa:

710-679-2-67 ja 710-679-2-68, urheilukentän alue, Fiskari, pump track polkupyöräilyharjoitusradan rakentaminen.

Yllä mainittu päätös on annettu 7.7.2017 julkipanon jälkeen.

Kuulutus pidetään 6.7.2017 -24.7.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustauluilla Tammisaaressa ja Karjaalla sekä kaupungin www-sivuilla.

Päätöksen antopäivä: 5.7.2017

 

Ilmoitus koskee ulkoilmakonsertti osoitteessa Keskuskatu 63 Karjaan yönä 28.7.2017, klo 18.00 – 00.30.

Päätös annetaan 4.7.2017

 

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 20.6.2017 § 123 päättänyt myöntää ympäristöluvan Ido Kylpyhuone Oy:lle. Päätös koskee myös toiminnan aloittaminen ennen päätöksen voimaantuloa.

29.06.2017

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 § 311 hyväksynyt

Lepin liikealue, itäinen osa, asemakaavan muutos.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla.

28.06.2017

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 82 hyväksynyt

Gumnäs-Klockarudden asemakaavan.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla.

Ilmoitus koskee musiikkia tilapäisellä anniskelualueella osoitteessa Korkeavuorenkatu 12 Karjaan yönä 28.7.2017, klo 16.00 – 00.30.

30.6.2017

Osa korttelia 600, asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa. Asemakaavan muutostyön tavoitteena on muuttaa voimassa olevan kaavan erityisalue (ET) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi sekä osin suojavirkistysalueeksi. Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).
Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store 019 289 3843.

 

Malmkulla yritysalue, asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Karjaan keskustan itäpuolella. Asemakaavan muutostyön tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa mahdollistamaan joustavamman tonttijaon erisuuruisille uusille yritystoiminnoille. Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).
Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman 019 289 3844.

 

Kaavoituslautakunta

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2017 § 284 hyväksynyt
Matkakeskuksen alue Karjaalla, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla  >> Kaavan kotisivu

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu kesäkuussa poiketen aikaisemmin kuulutetusta päivämäärästä tiistaina 20.6.2017 klo 18.00 Karjaalla osoitteella Elina Kurjenkatu 11.

8.6.2017

Asemakaava Rautatienkatu-Matkakeskus

 

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman

läheisyydessä.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on mahdollistaa alueella sijaitsevan

päivittäistavarankaupan toiminnan kehittäminen laajentamalla kaupan nykyistä

rakennusta ja sen pysäköintialuetta nykyisen huoltoaseman alueelle sekä Sigfrid

Aroniuksen kadulle

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019 289 3843.

------

Asemakaava Punasuo

 

Suunnittelualue, joka sijaitsee Karjaan keskustassa ja rajoittuu Malmikatuun, Nils Grabbenkatuun, Niittyvillankatuun, Sarakujaan ja Läntiseen ohikulkutiehen

 

Tavoitteena on tarve tontteihin asumiskeskuksia lähellä.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

--------

Ranta-asemakaava Andersberg

 

Andersbergin ranta-asemakaavaalue sijaitsee Mustion kyläkeskuksen pohjoispuolella.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osittain uudelleen sijoittaa eräitä osayleiskaavan mukaisia loma-asutustontteja.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, 019 289 3842.

 

Kaavoituslautakunta

Like it? Share it!