21.4.2017

- 710-665-1-129 Uppgård,

- 710-665-3-22 Borgby,

- 710-711-1-30 Thorby, Pojo

Yllä mainitut päätökset on annettu 24.4.2017 julkipanon jälkeen.

Kuulutus pidetään 21.4. – 9.5.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

 

Ilmoitus koskee rallisprint autokilpailua Horsbäckin teollisuusalueella 29.4 - 30.4.2017.

Päätöksen antopäivä: 21.4.2017

Raaseporin kaupungin keskusvaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen 12.4.2017.

Raaseporin kaupungissa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin 43 valtuutettua ja heille lain mukainen määrä varavaltuutettuja Raaseporin kaupungin valtuustoon toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.

Lista valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista on nähtävänä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla, kirjastoissa, kirjastoautossa ja kaupungin kotisivuilla www.raasepori.fi, katso Kuntavaalit 2017 ja kuulutukset.

Raaseporin kaupungin valtuutetut ja varavaltuutetut

 

Raaseporin kaupunki
019 289 2000 (vaihde)
www.raasepori.fi

12.4.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaavan muutos voimaan tällä kuulutuksella:

Kungsen II, asemakaava

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 4.4.2017, diaarinumero 01897/15/5201 ja 01901/15/5201 koskien valitus vesitalousasiassa, muutoksenhakija Riskala ja Lukka, on nähtävillä Raaseporin kaupungintalon, Kustaa Vaasan katu 10, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 7.4.2017 – 8.5.2017 välisenä aikana.

Raaseporin kaupunki 6.4.2017

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 4.4.2017, diaarinumero 01900/15/5201 och 01902/15/5201 koskien valitus vesitalousasiassa, muutoksenhakija Tirroniemi Pasi ja Helena, on nähtävillä Raaseporin kaupungintalon, Kustaa Vaasan katu 10, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 7.4.2017 – 8.5.2017 välisenä aikana.

Raaseporin kaupunki 6.4.2017

Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja kokouksesta 23.3.2017 on nähtävänä ajalla 6.4 – 20.4.2017 Raaseporin kaupungintalo, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla.

Raaseporin kaupunki 6.4.2017

Tiesuunnitelma Maantien 111 Karjaa – Tenhola parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Stålbacka - Brunkomintie, Raasepori pidetään yleisesti nähtävänä 4.4. – 3.5.2017 teknisessä keskuksessa, os. Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. (maantielaki 27 §)

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Muistutukset on toimitettava Raaseporin kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 27 §), osoitteeseen Tekninen lautakunta, Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa.

31.3.2017

Luonnos Järnön ranta-asemakaavan muutokseksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 10.4-12.5.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019 289 3842.

Kaavoituslautakunta

tiistaina 18.4.2017 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 28.4.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

20.3.2017

Luonnos Båssastrandenin asemakaavaksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 27.3.-30.4.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman 019 289 3844.

Asukastilaisuus

Yleinen asukastilaisuus Båssastrandenin asemakaavasta pidetään torstaina 6.4.2017 klo 18.00. Eke Golf Lustigkullantie 19 10600 Tammisaari.

Tervetuloa!

Kaavoituslautakunta

Like it? Share it!