Uudenmaan liitto on aloittanut Uusimaa-kaavan laatimisen. Kaava kattaa koko Uudenmaan maakunnan alueen ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla.

Kaavaa koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä ajalla 13.2-13.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kommentteja Uudenmaan liittoon sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse , Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Kaupunginkanslia


pdf Uusimaa-kaava 2050 13.2.2017

 

Yksityisteiden, jotka haluavat saada kunnallista avustusta kunnossapitoa tai perusparannusta varten vuoden 2017 määrärahasta,
tulee jättää hakemuksensa teknisen lautakunnan tiejaostolle viimeistään 31.3.2017 klo 15.00.

Lue lisää tässä.

Teknisen lautakunnan tiejaosto

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017, Raaseporin kaupungissa valitaan 43 valtuutettua sekä lain edellyttämä määrä varajäseniä.
Puolueen ehdokashakemus ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta on annettava Raaseporin kaupungin keskusvaalilautakunnalle, kansliasihteeri Mårten Rusell tai Anja Qvarnström, Raaseporin kaupungintalo, PL 58, Kustaa Vaasan katu 10, 10611 Raasepori, viim. 28.2.2017 klo 16. Asiakirjojen mahdolliset oikaisut ja täydennykset on jätettävä keskusvaalilautakunnalle, Mårten Rusell/Anja Qvarnström, viim. 8.3.2017 klo 16.

Kaupungin vaihde 019 289 2000.

Keskusvaalilautakunta

maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 23.2.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja kokouksesta 12.1.2017 on nähtävänä ajalla 8.2–22.2.2017 Raaseporin kaupungintalo, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla.

Raaseporin kaupunki 7.2.2017

7.2.2017

Lepin liikealueen, itäinen osa, asemakaavan muutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Raatihuoneentori 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 15.2.2017-3.3.2017 välisen ajan.

                                                                                       

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kirjallinen muistutus on toimitettava kaupunkisuunnitteluosastolle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaehdotusta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store 019 289 3843.

Kaavoituslautakunta

- 710-606-2-57, 710-606-43-10, 710-606-43-11, Punasuonkatu, Karjaa

- 710-572, 710-572-1-111, 710-551-1-48, Revbacka, Bromarf

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 6.2.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 3.2. – 21.2.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla. 

 

- 710-52-9903-0, 710-52-9906-0, 710-51-9903-0, Pumppulahti ja 710-51-9909-0, Rantapuisto sekä 710-641-2-1, 710-605-1-7, Landsbro, Karjaa

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 6.2.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 3.2. – 21.2.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

5.2.2017

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään 22.12.2016 kumonnut Ely-keskuksen valituksesta kaupungin-valtuuston päätöksen asemakaavassa osoitettujen la-rajausten osalta.

Hallinto-oikeus on hylännyt muut valitukset.

Kaava astuu voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tällä kuulu-tuksella.

Kaupunginhallitus

2.2.2017

Seuraava asemakaavan muutos on vireillä:

Lepin liikealue, itäinen osa

Kaava-alue sijaitsee Karjaan kaupunkikeskuksen lounaisosassa koostuen Lepin liikealueen

itäosan nykyisen asemakaavan KL korttelialueista ja Lepinpellonkadun

itäpäästä.

 Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019 289 3843.

Kaavoituslautakunta

24.1.2017

Seuraava asemakaavan muutos on vireillä:

9 kaupunginosa, asemakaavan muutos

Suunnittelualue, joka sijaitsee Österbyssä noin 3 km Tammisaaren keskustan luoteispuolella ja rajoittuu Vanhaan Tenholantiehen, Rudmalmintiehen ja Riihitiehen.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

Kaavoituslautakunta

 

Like it? Share it!