Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2017 § 284 hyväksynyt
Matkakeskuksen alue Karjaalla, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan www-sivulla  >> Kaavan kotisivu

- 710-403-1-9, Fågelsången, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 19.6.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 16.6. – 4.7.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

maanantaina 19.6.2017 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 29.6.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu kesäkuussa poiketen aikaisemmin kuulutetusta päivämäärästä tiistaina 20.6.2017 klo 18.00 Karjaalla osoitteella Elina Kurjenkatu 11.

- 710-10-304-9, Pursitie 12, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 15.6.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 14.6. – 30.6.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

8.6.2017

Asemakaava Rautatienkatu-Matkakeskus

 

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman

läheisyydessä.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on mahdollistaa alueella sijaitsevan

päivittäistavarankaupan toiminnan kehittäminen laajentamalla kaupan nykyistä

rakennusta ja sen pysäköintialuetta nykyisen huoltoaseman alueelle sekä Sigfrid

Aroniuksen kadulle

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, 019 289 3843.

------

Asemakaava Punasuo

 

Suunnittelualue, joka sijaitsee Karjaan keskustassa ja rajoittuu Malmikatuun, Nils Grabbenkatuun, Niittyvillankatuun, Sarakujaan ja Läntiseen ohikulkutiehen

 

Tavoitteena on tarve tontteihin asumiskeskuksia lähellä.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

--------

Ranta-asemakaava Andersberg

 

Andersbergin ranta-asemakaavaalue sijaitsee Mustion kyläkeskuksen pohjoispuolella.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osittain uudelleen sijoittaa eräitä osayleiskaavan mukaisia loma-asutustontteja.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, 019 289 3842.

 

Kaavoituslautakunta

2.6.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Oikotien liikealueen asemakaava

Kuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä alempana mainittu asevelvollisten kutsunnat Raaseporin kaupungissa seuraavasti:

Sukunimen alkukirjain:                     
AAA-LAG            30.8.2017           ke 09.00             Nuorisotalo, Ystadinkatu 14, Tammisaari           

LAH-ÖÖÖ           31.8.2017           to 09.00              Nuorisotalo, Ystadinkatu 14, Tammisaari

23.5.2017

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.5.2017 § 33 hyväksynyt

Grevön ranta-asemakaavan.

 

31.3.2017

Luonnos Järnön ranta-asemakaavan muutokseksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 10.4-12.5.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019 289 3842.

Kaavoituslautakunta

Ehdotus muutokseksi Raaseporin kaupungin rakennusjärjestykseen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain § 6 mukaisesti julkisesti nähtävillä palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Raatihuoneentori 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua teknisessä keskuksessa, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakennusjarjestys 10.3-10.4.2017 välisen ajan.

                                                                                       

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaehdotusta koskeviin tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Juhani Jormanainen 019 289 3801 sekä johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840.

Like it? Share it!