Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 17.11.2017 seuraavan suunnittelutarveratkaisun päätöksen (MRL 137 §).


Lupanumero: PB 2017-06

Liikenneviraston päätös 16.11.2017 nr nr LIVI/8371/06.02.04/2017, koskien Skogbyn tasoristeys Raaseporissa. Päätös koskee, että tasoristeys on suljettava välittömästi liikenteeltä, kunnes olosuhteita on parannettu.
Päätös on nähtävillä Raaseporin kaupungintalo, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 16.11 – 16.12.2017 välisenä aikana.pdf Liikenneviraston päätös Skogbyn tasoristeys

Teknisen lautakunnan sopimista kokouspäivistä poiketen ilmoitetaan, että kokous 21.11. perutaan ja joulukuun kokous siirretään torstaille, 7. joulukuuta (19.12 sijaan).

Billnäsin Ruukki oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128§:n mukaista maisematyölupaa hoitosuunnitelman mukaisiin puunkaatotoimenpiteisiin. Hakemus koskee seuraavia kiinteistöjä:

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamishakemuksesta päätöksensä 9.11.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 3.11.2017, diaarinumero 07031/16/2299 och 07369/16/2299 koskien kunnallisvalitusta, hakijat Paloheimo/Mietala sekä Horttanainen/Lipponen, on nähtävillä Raaseporin kaupungintalon, Kustaa Vaasan katu 10, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 8.11.2017 – 8.12.2017 välisenä aikana.

Raaseporin kaupunki 8.11.2017

Maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 23.11.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

- 710-9-9422-3, Vanha Tenholantie 15, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 8.11.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 7.11. – 23.11.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

06.11.2017

Ehdotus Punasuon asemakaavan muutoksesta pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa 06.11.-18.12.2017 välisen ajan sekä kaavan kotisivulla.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 31. päivänä lokakuuta 2017 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta.
Päätös koskee Eastern Light Finland I Oy:n merikaapelihanketta alueella Pohjoinen Itämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti välillä Föglö - Kotka.

Päätös on nähtävillä Internetissä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa sekä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla, Kustaa Vaasankatu 10, Tammisaari, 1.11 – 2.12.2017 välisenä aikana.
Raaseporin kaupunki

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 18.10.2017 hyväksynyt ja vahvistanut Raaseporin maa-ainestaksan.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Raaseporin kaupungin kotisivuilla 1.11. - 1.12.2017.

 

pdf Maa-ainestaksa 2017

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Like it? Share it!