maanantaina 25.9.2017 klo 19.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 5.10.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

18.9.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava kaavat voimaan tällä kuulutuksella:

Grevö, ranta-asemakaava (kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 33)

Gumnäs-Klockarudden, asemakaavan muutos (kaupunginvaltuusto 19.06.2017 § 82)

Lepin liikealue, itäinen osa, asemakaava (kaupunginvaltuusto 26.06.2017 § 311)

Matkakeskuksen alue Karjaalla, asemakaavan muutos (Kaupunginhallitus 12.06.2017 §284)

 

Kaava-aineisto löytyy kaavan www-sivulta.

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 15.9.2017 seuraavat poikkeamispäätökset maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaisesti.

Lupanumero:               2017-34

Rakennuspaikka
Kiinteistötunnus          710-11-561-2
Osoite                         Dragsvik Parkgränd 8, 10640 Dragsvik

Rakennustoimenpide
Byggande av bilförvaring utanför den byggnadsyta som anvisas i planen. Byggande av en gemensam avfallshanteringsplats på fastigheten tillsammans med grannhus-bolagen.

Päätökset ja hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Eli-na Kurjenkatu 11 B, Karjaa virka-aikana.

Kaavoitus- ja ympäristöosasto 14.9.2017

                

Simon Store Kaupunkisuunnitteluarkkitehti

Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle:

14.9.2017- 2.10.2017

Tonttijaon muutosehdotus, joka koskee korttelia 452 kaupunginosassa 55, on julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla, Raatihuoneentori,10600 Tammisaari 12.9. – 25.9.2017
välisenä aikana.

Tonttijaon muutos, kortteli 452

Mahdolliset huomautukset on jätettävä kirjallisina kaupungingeodeetille osoitettuna, os. Tekninen keskus, Mittausyksikkö, Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa tai sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lisätietoja puh. 019 289 3820.

Teollisuuden voima Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa poimintahakkuisiin kiinteistölle Östergård RN:o 710-508-2-124 Bromarvissa.

 

HAKIJA                        

Rasmin Oy Ab

Vestervik

10900 Hanko

 

ASIA                            

Kallion louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan sekä maa-ainesluvan muuttaminen

Ab Rasmin Oy hakee lupaa olemassa olevan louhinta-alueen syventämiselle kiinteistöillä Krossen RN:o 710-406-1-274 ja Krossen Östergård RN:o 710-406-1-336 Raaseporissa.

Hakemuksen mukaan noin 4,5 ha:n kokoisella alueella on louhittavaa kalliota noin 450 000 m3ktr 10 vuoden aikana.

 

HAKIJA                        

Rasmin Oy Ab

Vestervik

10900 Hanko

 

ASIA                             Maankaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen

Ab Rasmin Oy hakee muutosta vuonna 2008 myönnettyyn ympäristölupaan joka koskee maankaatopaikkatoimintaa kiinteistöillä Krossen RN:o 710-406-1-274 ja Krossen Östergård RN:o 710-406-1-336 Raaseporissa.

Päätöksen antopäivä: 8.9.2017

 

Ilmoitus koskee harrasteralli autokilpailua Skrittskogintie – Skarpkullantie 16.9.2017.

 

- 710-56-519-2, Myllytie 17, Karjaa

- 710-10-4211-6, Ruusutie 15, Tammisaari

- 710-51-47-12, Keskuskatu 134, Karjaa

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 7.9.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 6.9. – 22.9.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Liikennevirasto ilmoittaa suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta.

Liikennevirasto käynnistää uudelleen Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hanke sisältää vuonna 2012 valmistuneen, ratalain 26 § mukaan vanhentuneen ratasuunnitelman tarkistamisen sekä päivityksen ajantasaisilla kustannus-, kaava- ja kiinteistötiedoilla
suunnitelman sisältöä oleellisesti muuttamatta. Vuonna 2012 valmistunutta ratasuunnitelmaa koskevat lausunnot ja muistutukset huomioidaan ratasuunnitelman päivityksessä.

 

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/1079/04.01.01/2016, 17.8.2017 tiesuunnitelman Valtatien 25 ohituskaistapari välillä Tammisaari - Karjaa, tiesuunnitelman tarkistus, Raasepori.
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 6.9.2017 – 6.10.2017 välisen ajan Raaseporin kaupungissa, Raatihuoneentori, Tammisaari (maantielaki 103 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Jaakko Kuha, p. 0295 021 299. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirroksista voi tilata sähköpostilla osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puhelimella 0295 021 184 Mikko Halonen tai ositteella: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristokeskus, PL 36, 00521 HELSINKI.

Raasepori 6.9.2017

Like it? Share it!