Vastaava puistopäällikkö on tehnyt päätökset puunkaatolupa-asioissa koskien:

- 710-54-366-7, 710-54-366-15, 710-54-366-16, 710-54-366-17, 710-54-368-5, 710-54-368-6, 710-54-368-7, 710-54-368-8, Mankkavuorenkatu, Karjaa

Yllä mainitut päätökset on annettu 22.1.2018 julkipanon jälkeen.

Kuulutus pidetään 19.1. – 6.2.2018 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Dnro UUDELY/12095/2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 12. päivänä tammikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Lesjöfors Oy Ab:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoiteessa Valssaamontie 115, Raasepori. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Raaseporin kaupungintalolla, Kustaa Vaasan katu 10, 10600 Tammisaari ja Internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

pdf ELY-keskus päätös Lesjöfors Oy Ab


Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä helmikuuta 2018. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 2018

UUDENMAAN ELY-KESKUS

Eteläkärjen ympäristöterveydessä on hakemuksesta määrätty tupakkalain (549/2016) 79 § mukainen 3 tupakointikielto As Oy Koskenlaskijankujaan, Karjaalle. Parvekkeita ja terasseja koskeva tupakointikielto on nähtävillä Eteläkärjen ympäristöterveyden Tammisaaren konttorissa, Raaseporintie 9, Tammisaari 18.1- 3.2.2018 välisenä aikana virka-aikaan.
Tämä ilmoitus julkaistaan myös Virallisessa lehdessä. Tiedoksisaanti päätöksestä katsotaan tapahtuneeksi seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja saa tarvittaessa terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuulalta, 040-13 59222.

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 15.1.2018 seuraavat päätökset puunkaatolupa-asioissa:

- 710-508-2-124, Bredvik, Bromarv

- 710-10-408-6, Vapaudentie 15, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 15.1.2018 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 12.1. – 30.1.2018 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Ilmoitus koskee Melinda Keittiöt Pienoisrallit autokilpailua 27.1.2018 tiejaksoilla Myggforsintie, Rombykrokintie, Rörsbyntie, Rådsbyntie, Kullan Ruukintie, Malmintie ja Skallbölentie.

 

Päätöksen antopäivä: 11.1.2018

Raaseporin kaupunki haluaa panostaa liikunta- ja kuntoilupaikkojen tehokkaaseen ympärivuotiseen käyttöön. Rajalliset resurssit ja suurelle maantieteelliselle alueelle sijoittuvat fasiliteetit tuovat mukanaan kuitenkin omat haasteensa hoitotyölle ja kustannustehokkaalle toiminnalle.

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus voi lukea tästä:

pdf Kuulutus Suomen meriympäristön tila 2018

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus voi lukea tästä:

pdf Kuulutus Vaikuta vesiin

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.12.2017 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Perskomböle 710-552-1-112 alueella Raaseporissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.12.2017 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Sundet 710-577-1-49 alueella Raaseporissa.

Like it? Share it!