20.4.2018

Bäljars datakeskusalue asemakaava tulee vireille 20.4.2018 ja kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa www.raasepori.fi/kaavoitus sekä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa 20.4 - 21.5.2018 välisen ajan.

maanantaina 16.4.2018 klo 18.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 26.4.2018 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Kustaa Vaasankatu 10, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Koska omistajia tai tavaran hallintaan oikeutettuja henkilöitä ei ole tavattu eikä heidän olinpaikastaan ole tietoa, niin kehotetaan heitä kuuden (6) kuukauden kuluessa tästä kuuluttamisesta ilmoittautumaan kuuluttajalle uhalla, että he muuten menettävät oikeutensa tavaraan (Pakkokeinolaki 7:23,4).:
Poliisin toimesta on takavarikoitu seuraava irtain omaisuus: katso kuulutus tästä pdf Polisinrättningen i Västra Nyland

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2018 antamallaan päätöksellä nro 53/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.

Hakija: Nord Stream 2 AG

Asia: Kahden maakaasuputken sijoittaminen Suomen talousvyöhykkeelle ja valmistelulupa.

Kuulutus ja päätös voi lukea tästä: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.4.2018 antamallaan päätöksellään nro 52/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.

Hakija: Caruna Oy

Asia: Sähkökaapeleiden asentaminen mereen Höstnäsin eteläpuolelle ja valmistelulupa, Raasepori.

Päätös voi lukea tästä: pdf Anläggande av elkablar i havet söder om Höstnäs

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 12.4.2018 seuraavan suunnittelutarveratkaisupäätöksen (MRL 137 §)
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Alla olevat ranta-asemakaavat Raaseporissa ovat ajakohtaisia suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Suunnitteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.4.2018 alkaen Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä www-sivulla: http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-kaavahankkeet/ranta-asemakaavat

10.4.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava kaava voimaan tällä kuulutuksella:

Gammelbodan ranta, asemakaava (kaupunginvaltuusto 12.2.2018 § 8)

Kaava-aineisto löytyy kaavan www.sivulta

- 710-711-1-23 och 710-711-1-24, Fiskarsin Mekaniska Verkstad
och 710-711-1-4, Thorby, Fiskarissa, Pohja
- 710-547-1-181, Sältingintien varrella, Tenhola

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 6.4.2018 julkipanon jälkeen.
Kuulutus pidetään 5.4. – 23.4.2018 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Uudenmaan ELY-keskus kuuluttaa seuraavasta asiasta:

Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.

Lue tästä kuulutus: pdf Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 6.4.2018 seuraavan suunnittelutarveratkaisupäätöksen (MRL 137 §)

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Like it? Share it!