23.5.2017

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.5.2017 § 33 hyväksynyt

Grevön ranta-asemakaavan.

 

- 710-2-12-1068, Maalarinkatu 4, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 19.5.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 18.4. – 5.6.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Ilmoitus koskee saaristotanssitapahtuma Bromarvin satamassa 8.7.2017.

 

Päätöksen antopäivä: 17.5.2017

maanantaina 15.5.2017 klo 17.00 Tammisaaren Seminarieskolanissa, os. Latokartanonkatu 1–3. Kokouksessa käsiteltävistä asioista on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Kokouksen pöytäkirja pidetään torstaina 26.5.2017 virallisesti nähtävillä Raaseporin kaupunginkansliassa, os. Raatihuoneentori, Tammisaari.

Thomas Blomqvist
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

5.5.2017

- 710-52-110-4, Maasillantie 20, Karjaa

Yllä mainitut päätökset on annettu 8.5.2017 julkipanon jälkeen.

Kuulutus pidetään 21.4. – 23.5.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

21.4.2017

- 710-665-1-129 Uppgård,

- 710-665-3-22 Borgby,

- 710-711-1-30 Thorby, Pojo

Yllä mainitut päätökset on annettu 24.4.2017 julkipanon jälkeen.

Kuulutus pidetään 21.4. – 9.5.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

 

12.4.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaavan muutos voimaan tällä kuulutuksella:

Kungsen II, asemakaava

 

31.3.2017

Luonnos Järnön ranta-asemakaavan muutokseksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 10.4-12.5.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019 289 3842.

Kaavoituslautakunta

20.3.2017

Luonnos Båssastrandenin asemakaavaksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 27.3.-30.4.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman 019 289 3844.

Asukastilaisuus

Yleinen asukastilaisuus Båssastrandenin asemakaavasta pidetään torstaina 6.4.2017 klo 18.00. Eke Golf Lustigkullantie 19 10600 Tammisaari.

Tervetuloa!

Kaavoituslautakunta

6.3.2017

Seuraava asemakaava on vireillä:

Skogby teollisuusalue

 

Suunnittelualue, joka sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella.

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) sekä katuja.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

Kaavoituslautakunta

Ehdotus muutokseksi Raaseporin kaupungin rakennusjärjestykseen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain § 6 mukaisesti julkisesti nähtävillä palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Raatihuoneentori 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua teknisessä keskuksessa, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakennusjarjestys 10.3-10.4.2017 välisen ajan.

                                                                                       

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaehdotusta koskeviin tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Juhani Jormanainen 019 289 3801 sekä johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840.

Like it? Share it!