- 710-4-2038-1, Carpelanintie 2, Tammisaari

- 710-6-68-354, Koivuniemenkatu 15, Tammisaari

 

Yllä mainitut päätökset on annettu 24.3.2017 julkipanon jälkeen.

 

Kuulutus pidetään 23.3. – 4.4.2017 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

20.3.2017

Luonnos Båssastrandenin asemakaavaksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Gustav Waasankatu 10, 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus 27.3.-30.4.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman 019 289 3844.

Asukastilaisuus

Yleinen asukastilaisuus Båssastrandenin asemakaavasta pidetään torstaina 6.4.2017 klo 18.00. Eke Golf Lustigkullantie 19 10600 Tammisaari.

Tervetuloa!

Kaavoituslautakunta

8.3.2017

Raaseporin kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 § 73päättänyt hallintolain § 50 nojalla kumota 22.6.2016 §:ssä 258 tekemänsä päätöksen ja hyväksynyt

Kungsen II asemakaavan, piir nro 8-17.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan Raaseporin kaupungissa sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20
seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue äänestyspaikka/käyntiosoite
001 Tammisaaren kirjasto, Raaseporintie 8
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergin katu 3
003 Österby skola, Pohjanlahdenkatu 18
004 Båssaboda daghem (päiväkoti), Båssabölentie 3, Gammelboda
005 Snappertuna skola, Snappertunan Kirkkotie 117–118
006 Bromarv Marthatalo Villa Vera, Ekokylä, Bromarvintie 1815
007 Höjdens skola/Tenhola, Kunnantalontie 3
008 Malmåsa föreningshus (seuratalo), Nitlaxintie 12, Prästkulla
009 Axxell/Karjaa , Ratakatu 75
010 Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62
011 Mustion kirjasto, Askersintie 51
012 Pohjan kirjasto, Keskusraitti 4
013 Billnäs skola, Ruukintie 14

6.3.2017

Seuraava asemakaava on vireillä:

Skogby teollisuusalue

 

Suunnittelualue, joka sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella.

Asemakaavan muutoksen tavoite on muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) sekä katuja.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

Kaavoituslautakunta

Ehdotus muutokseksi Raaseporin kaupungin rakennusjärjestykseen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain § 6 mukaisesti julkisesti nähtävillä palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo, Raatihuoneentori 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua teknisessä keskuksessa, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakennusjarjestys 10.3-10.4.2017 välisen ajan.

                                                                                       

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaehdotusta koskeviin tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Juhani Jormanainen 019 289 3801 sekä johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 019 289 3840.

28.2.2017

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.02.2017 § 8 hyväksynyt

Oikotien liikealueen, Tammisaari, asemakaavan.

Päätös annetaan 1.3.2017

 

HAKIJA

Rudus Oy, PL 49, 00441 Helsinki

ASIA

Voimassa olevan kalliolouhinnan ja murskauksen ympäristöluvan määräysten tarkistaminen.

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 15.2.2017 § 24 päättänyt myöntää ympäristöluvan Rudus Oy:lle. Suurin osa entisen ympäristöluvan lupamääräyksistä on korvattu uusilla ja uusia lupamääräyksiä on lisätty.

Toiminta sijaitsee Skogsmoran tilalla (710-610-1-28) Bengsmoran kylässä, Raaseporissa. Ottamisalue on 12,8 ha ja siltä saa ottaa korkeintaan 2 000 000 m3 kalliokiviaineksia. Louhittavan ja murskattavan kalliokiviaineksen määrä on noin 150 000 m3 vuodessa.

Tonttijaon muutosehdotus, joka koskee korttelia 9031 kaupunginosassa 9, on julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla, Raatihuoneentori,10600 Tammisaari 1.3. – 14.3.2017 välisenä aikana.

Tonttijako

Mahdolliset huomautukset on jätettävä kirjallisina kaupungingeodeetille osoitettuna, os. Tekninen keskus, Mittausyksikkö, Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa tai sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lisätietoja puh. 019 289 3820.

Mittausyksikkö

Yhdistykset voivat viimeistään 31 maaliskuuta 2017 klo 16.00 hakea avustusta toiminnalleen ja tiloja toimintoihinsa.

Lisätietoa ja hakulomakkeita löytyy osoitteessa www.raasepori.fi/ehaku.

Yksityisteiden, jotka haluavat saada kunnallista avustusta kunnossapitoa tai perusparannusta varten vuoden 2017 määrärahasta,
tulee jättää hakemuksensa teknisen lautakunnan tiejaostolle viimeistään 31.3.2017 klo 15.00.

Lue lisää tässä.

Teknisen lautakunnan tiejaosto

Like it? Share it!