Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamishakemuksesta päätöksensä 1.11.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa

Tontit / tilat missä toimenpide suoritetaan


710-404-1-0 Norra hamnen, Ekenäs
Byggande av småbåtsbryggor, totalt ca 140 båtplatser.


710-486-1-11 Våruddsvägen 289
Ansökan gäller om undantag från generalplanen för att ändra 90 m2vy fritidsbostad till fast bostad.


710-520-1-53 Skallbölevägen 492 B
Ändring av användningsändamål, fritidsbostad på 80 m²vy ändras till bostadsbyggnad för fast boende.


710-598-1-140 Granskär
Utbyggnad av en befintlig fritidsbyggnad 38 m2vy, totalt 70 m2vy på under 40 meters avstånd från stranden.


710-551-1-151 Kårbölevägen / Urfjäll 10
Byggande av bostadsbyggnad, 200 m²vy
Byggande av ekonomibyggnad, 70 m²vy
Byggande av strandbastu 30 m²vy


710-491-5-18 Kamparholmsvägen 58 a
Tillståndsansökan berör ändring av användningsändamålet för en byggnad från en fritidsbostad till ett egnahem avsett som fast bostad. Avsikten är att samtidigt inreda bostadsbyggnadens vindsvåning på 100 m2 i anslutning till boendet totalt 200 m2vy.


710-51-29-2 Nabogatan, Karis
Byggande av förenings- och klubblokalsbyggnad, 500 m².


710-577-1-43 Seukontie 373 d
Vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen, 105,5 kem², yhdessä kerroksessa. Olemassa oleva vapaa-ajan asuinrakennus (125,5 kem²) puretaan.


Raasepori 31.10.2017
RAASEPORIN KAUPUNGIN KAAVOITUSLAUTAKUNTA

Anne Lindholm
kansliasihteeri

Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle 31.10.2017-1.12.2017

 

 

Like it? Share it!