Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamishakemuksesta ja 137 § mukaisesta suunnittelutarveratkaisusta päätöksensä 1.11.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Tontit / tilat missä toimenpide suoritetaan

710-527-1-8 Mannerheimvägen 124
Ansökningen gäller byggande av en ny brandstation.


Raasepori 31.10.2017
RAASEPORIN KAUPUNGIN KAAVOITUSLAUTAKUNTA

Anne Lindholm
kansliasihteeri

Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle 31.10.2017-1.12.2017

Like it? Share it!