Kaupunkisuunnitteluarkkitehti antaa 1.11.2017 seuraavan suunnittelutarveratkaisun päätöksen (MRL 137 §).


Lupanumero:             PB 2017-05

Rakennuspaikka
Kiinteistötunnus         710-431-1-656
Osoite                       Åsgatan 8, 10620 Ekenäs

Rakennustoimenpide
Byggande av egnahemshus för fastboende, 350 m2vy, i 1 våning, och ekonomibyggnad, 100m2vy
Päätökset ja hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusosastossa, Elina Kurjenkatu 11 B, Karjaa virka-aikana.


Kaavoitus- ja ympäristöosasto 31.10.2017

Anne Lindholm
kansliasihteeri
Tämä ilmoitus on julkipantu Raaseporin kaupungin ilmoitustaululle:
31.10.2017-1.12.2017

Like it? Share it!