Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 31. päivänä lokakuuta 2017 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta.
Päätös koskee Eastern Light Finland I Oy:n merikaapelihanketta alueella Pohjoinen Itämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti välillä Föglö - Kotka.

Päätös on nähtävillä Internetissä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa sekä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla, Kustaa Vaasankatu 10, Tammisaari, 1.11 – 2.12.2017 välisenä aikana.
Raaseporin kaupunki

 

Like it? Share it!