06.11.2017

Ehdotus Punasuon asemakaavan muutoksesta pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa 06.11.-18.12.2017 välisen ajan sekä kaavan kotisivulla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupunkisuunnitteluyksikölle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman 019 289 3844.

Kaavoituslautakunta

Like it? Share it!