Dnro UUDELY/12095/2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 12. päivänä tammikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Lesjöfors Oy Ab:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoiteessa Valssaamontie 115, Raasepori. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Raaseporin kaupungintalolla, Kustaa Vaasan katu 10, 10600 Tammisaari ja Internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

pdf ELY-keskus päätös Lesjöfors Oy Ab


Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä helmikuuta 2018. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 2018

UUDENMAAN ELY-KESKUS

Like it? Share it!