- 710-686-1-18, Askersintie 44, Mustio

 Yllä mainitut päätökset on annettu 11.6.2018 julkipanon jälkeen.
Kuulutus pidetään 8.6. – 25.6.2018 julkisesti nähtävillä Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla Tammisaaressa sekä kaupungin www-sivuilla.

Seuraava kaava tulee vireille 8.6.2018 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaavan kotisivulla

Fjärdskär, ranta-asemakaava
Fjärdskär sijaitsee Raaseporin itäisessä saaristossa. Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa mökkivuokraus-toiminnan harjoittamista ja määritellä alueen rakennusoikeus tarkemmin tämän mukaan.

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA, 050 5890937.

1.6.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaava voimaan tällä kuulutuksella:

Kauppasatama, asemakaava (kaupunginvaltuusto 8.6.2015 § 56)

4.6.2018

Gumnäsin asemakaavan muutos tulee vireille 4.6.2018. Ehdotus Gumnäsin asemakaavan muutokseksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla www.raasepori.fi (link.raasepori.fi/kaava7767) sekä Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa 4.6. – 20.6.2018 välisen ajan.

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.5.2018 § 36 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.

Rakennusjärjestykseen voi tutustua Raaseporin kaupungin rakennusvalvonnassa, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä osoitteessa link.raasepori.fi/rj

Aluehallintoviraston päätös koskien kaasuputkien sijoittamista Suomen talousvyöhykkeelle koskevassa päätöksessä määrätty kalatalousmaksun tarkistaminen.

Päätös voi lukea tästä: pdf Kuulutus Nord Stream AG

24.5.2018

Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.5.2018 § 37 hyväksynyt Punasuo, asemakaavan muutoksen.

Kaava-aineistoon voi tutustua Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä kaavan kotisivulla.

Raaseporin kaavoituslautakunta antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamishakemuksista päätöksensä 1.6.2018.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11, Karjaa.

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 18.5.2018, diaarinumero 01580/16/5107 koskien ympäristölupapäätöstä, valittaja Romu Keinänen Oy, Raaseporista.

Asia: Karjaan metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen, Raasepori.

Asiakirjat ovat nähtävillä Raaseporin kaupungintalo, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 21.5 – 22.6.2018 välisenä aikana. Päätös voi myöskin lukea tästä: pdf Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Raaseporin kaupunki 21.5.2018

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko.

 

Liikenneviraston kuulutus voi lukea tästä: pdf Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

17.5.2018


Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti tulee seuraava asemakaavamuutos voimaan tällä kuulutuksella:

Ormnäsintie 10, asemakaavan muutos (kaupunginhallitus 5.3.2018 § 81)

Kaava-aineisto löytyy kaavan www-sivulta.

Like it? Share it!