Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajatoimisto

 

 

Länsi-Uudenmaan Maahanmuuttajatoimiston toimialue on Raasepori ja  Hanko. Alueen asukasmäärä on yhteensä n. 39 000. Ulkomaalaisia alueella on n. 1400, joista kotouttamislain piirissä n. 400.

 Kummatkin kunnat osallistuvat eri osuuksilla sekä omista maahanmuuttaja-asioiden hoidosta johtuvista että toimiston ja sen toiminnan yhteisistä menoista. Kuntien osuuksista päätetään vuosittain.

Länsi-Uudenmaan ensimmäinen pakolaistyön ohjelma laadittiin jo vuonna 1995. Vuotta myöhemmin alueelle tehtiin ensimmäinen varsinainen pakolaisten integraatio-ohjelma. Suunnitelma kuvasi sekä silloista tilannetta että suunnitelmaa siitä miten toimintaa tultaisiin kehittämään. Kyseinen suunnitelma oli ensimmäisiä Suomessa.

Uusin, vuoden 2012 ohjelma " Kotoutumisella monikulttuurinen Länsi- Uusimaa" pohjautuu olemassa olevaan toimintaan, syntyneisiin kokemuksiin sekä niihin periaatteisiin ja tavoitteisiin, joita jo jonkin aikaa on toteutettu eri kuntien viranomaisten kanssa. Se siis tietyllä tavalla kirjaa todellisuutta ja tuo esille tarpeita ja näkemyksiä siitä, miten toimintaa tulisi kehittää.

Kotoutuminen on nähtävä maahanmuuttajalähtöisenä prosessina. Sen vuoksi sanasta "kotoutuminen" on luovuttava, sillä se kuvaa väärin itse asiaa. Tärkeimpänä lähtökohtana on oltava maahanmuuttajan oma-aloitteisuus, ei ylhäältä tuleva virkamiesprosessi.

Like it? Share it!