MultipathESR                        Multipath 2004-2007

 • ESR-tuella toiminut Multipath koulutti ja tuki koti- ja asumispalvelutyöstä kiinnostuneita työttömiä läntisellä Uudellamaalla. Tarkoituksena oli luoda uusia työpaikkoja tarjoamalla sellaisia palveluita, joita kotona asuva, ikääntyvä väestö tarvitsee.

  Lue lisää.. Koulutuksen jälkeen oli mahdollisuus työharjoitteluun projektiin osallistuneissa organisaatioissa. Projektin tavoitteena oli muun muassa tukea uusia koti- ja asumispalveluyrityksiä.

  Projektiin haettiin työttömiä, jotka halusivat tehdä:

  ·         kotisiivousta

  ·         suorittaa pienempiä korjaustöitä kodeissa

  ·         hoitaa pihoja ja puutarhoja

  ·         käydä kaupassa

  ·         avustaa päivittäisessä liikunnassa

  ·         huolehtia yövalvonnasta 

   

   

European Refugee Fund

European Refugee Fund (ERF) -rahoitteinen Proto oli vuoden mittainen pakolaisten projektioppimisen tukihanke. Sen tavoitteena oli kouluttaa Suomessa asuvia pakolaisia suomalaiseen projektihallintoon ja sitä kautta antaa heille valmiudet käynnistää omaa toimintakenttää tukevia uusia hankkeita. 

 


                        European Refugee Fund

ERF-ohjelman, eli European Refugee Fund'in rahoittama, pakolaisnaisille suunnattu ME-projekti toteutettiin vuonna 2002 viidessä länsiuusimaalaisessa kunnassa: Karjaalla, Tammisaaressa, Inkoossa, Hangossa ja Pohjassa. 

 

 

                         NetStep

NetStep oli ESR:n tuella vuonna 1997 käynnistetty hanke, joka pyrki helpottamaan maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan luomalla hankkeita, joissa maahanmuuttajat olivat mukana kehittämässä ja järjestämässä itselleen työpaikkaa.

Paitsi maahanmuuttajia ja pakolaisia, NetStepin kohderyhmänä olivat suomalaiset pitkäaikaistyöttömät, nuoret sekä monikulttuurista työtä tekevät henkilöt.

Like it? Share it!