Raaseporissa toimivat vuosina 2013–2016 seuraavat toimielimet:

Jäsenmäärät:

Kaupunginvaltuusto 43


Kaupunginhallitus 11
Konsernijaosto 5
Henkilöstöjaosto 5
Yhteistyötoimikunta 3 (luottamushenkilöitä)
Sisäisten palvelujen johtokunta 7
Hankintajohtokunta 5
Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 7

Tarkastuslautakunta 9


Keskusvaalilautakunta 5

Perusturvalautakunta 11 
Yksilöasiainjaosto 3
Hoitoyhteistyöjaosto 3
Perusturvalautakunnan tuotantojaosto 3

Sivistyslautakunta 11
Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 7
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 7

Vapaa-aikalautakunta 9


Kulttuurilautakunta 9
Raaseporin musiikkiopiston johtokunta, 5


Yhdyskuntatekninen lautakunta 11

Tiejaosto 5

Kaavoituslautakunta 9

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 9


Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 12

 


Muut toimielimet:


Nuorisovaltuusto
Raaseporin kaupungissa toimii 15-jäseninen nuorisovaltuusto. Vaalikelpoisia ovat kaikki 12–18-vuotiaat Raaseporissa asuvat nuoret. Toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuuston valitsee nuorisoparlamentti.

Kerran vuodessa syksyllä järjestettävään nuorisoparlamenttiin osallistuvat kaikkien 7–9-luokkalaisten sekä lukioiden oppilaskuntien hallitusten edustajat. Nuorisoparlamentti on avoin nuorisofoorumi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös muut kiinnostuneet nuoret voivat osallistua.

 

Raaseporin vammaisneuvoston
on ajateltu toimivan yhteistyöelimenä Raaseporin kaupungin ja kaupungissa vaikuttavien vammais- ja erikoisyhdistysten välillä. Sen tarkoituksena on toimia yhteistyöfoorumina edistämään vammaisten elinolosuhteita Raaseporissa. Toiminta voi käsittää kaiken, lähtien elinympäristöstä, liikenteestä, terveydestä, liikunnan edistämisestä ja kulttuurista yhteisiin kampanjoihin ja järjestettyihin tilaisuuksiin.

Vammaisneuvoston tehtävät ovat

- edistää yhteistyötä kaupungin vammaisorganisaatioiden välillä.

- toimia sen hyväksi, että vammaiset voivat yhdenvertaisina osallistua yhteiskunnan toimintamuotoihin.

- tehdä aloitteita ja ehdotuksia kysymyksissä, jotka koskevat vammaisten tarpeita.

- antaa kaupungille lausuntoja yllä esitetyissä asioissa ja seurata asioiden kehitystä.

Vammaisneuvosto koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Kaupunginhallitus valitsee perusturvalautakunnan ehdotuksen pohjalta kaksi (2) edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa ja vammais- ja erikoisjärjestöjen ehdotuksen pohjalta neljä (4) edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja kaudelle 2015-2016 on Siv Ekholm (Nenne Martikainen), puh. 040 830 1928 ja sihteeri Gunilla Lindvik, puh. 019 289 2230. Muut jäsenet ovat: Ritva Uhlbäck (Tina Nykänen), Nina Lindroos-Holmström (Sami Letti), Sofia Berglund (Kaj-Christer Ojala), Kjell Lindroos (Kaj-Göran Loskin), Britt-Marie Malmlund (Eeva Hanner).

 

Vanhusneuvosto

Stig Nyberg, puheenjohtaja (Viva Stenvall)

Anneli Böckerman, varapuheenjohtaja (Harding Lindholm)

Pertti Kinnunen (Seija Kannelsuo)

Irmelin Pettersson (Catharina Hindrén)

Tor Wernér (Jan Björklöf)

Isa Forsbäck (Maj-Britt Malmén)

Pirjo Rautiainen (Kaisa Ylimys-Ahlroth)

Raaseporin vanhusneuvosto on lakisääteinen elin, joka edustaa kaupungin vanhempaa väestöä ja on kuntalaisten kanava osallisuuteen, vaikuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön kannalta. Neuvoston tarkoituksena on myös edistää viranomaisten, eläkeläisyhdistysten, ikäihmisten ja muiden yhteistyökumppanien välistä yhteistyötä.

Vanhusneuvosto

- osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

- vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

- seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä ja edistää yhteistyötä vanhusjärjestöjen/eläkeläisyhdistysten, viranomaisten ja kaupungin välillä.

- vaikuttaa siihen, että ikäihmiset voivat tasavertaisesti osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.


Yhteistyötoimikunta

Jäsenet (varajäsenet):
Linnea Henriksson (Ann-Katrin Bender), Mikael Borgman (Henrik Lindholm) ja Holger Wickström (Taina Koskinen). Muut jäsenet ovat: Mona Böhme SUPER/TFO r.y., puheenjohtaja, Jari Salminen, JUKO r.y., (Patrik Bengtfolks, JUKO r.y.), Jaana Falk-Enlund, JHL r.y., Yvonne Grönqvist, TEHY r.y. (Ann-Kristine Mikander-Lindström), Gun-Britt Färm, JYTY r.y. (Benita Silenius, JYTY r.y.), Anders Nordell, JUKO r.y., Riku Oraskari, työsuojeluvaltuutettu (Maritta Luoma, I varatyösuojeluvaltuutettu), Henry Gustafsson, työsuojeluvaltuutettu (Tord Sundström, II varatyösuojeluvaltuutettu), Johan Lindberg, työsuojeluvaltuutettu (Monica Kainulainen, I varatyösuoj.valtuutettu), Tina Hultgren, työsuojelupäällikkö, Johan Nylund, henkilöstöpäällikkö, esittelijä sekä Siv Wirtanen, henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä.

Yhteistyötoimikunnan työsuojelujaosto, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutettu, valmistelee työsuojeluasiat toimikunnalle. Työsuojelujaoston kokoukseen voi tarvittaessa kutsua työterveyshuollon edustajia.

Toimialue:

Työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan lakisääteinen toimielin.

Tehtävät:

  • edistää yhteistyötä työpaikalla
  • käsitellä henkilöstöä koskevat suurimmat periaatekysymykset
  • kuulla henkilöstön edustajia henkilöstöä tai organisaation kehittämistä koskevissa kysymyksissä (esim. talousarvio, tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös)

Toimikunnat

Kaupunginhallitus asettaa toimikuntia tarpeen mukaan. Toimikuntien toimikausi vastaa enintään kaupunginhallituksen toimikautta.

Like it? Share it!