Raaseporissa melkein kaikki päiväkodit tulevat olemaan auki tavallisten aukioloaikojen mukaan.

Bäljarsin ryhmäperhepäiväkoti sulkee klo. 12.00 ja Mustion päiväkoti sulkee klo. 15.45.

Päiväkodeissa joissa monta henkilökunnasta ovat ilmoittaneet osallistuvansa ulosmarssiin klo. 12-18 on kyselty huoltajien mahdollisuudesta hakea lapsia aikaisemmin päivähoidosta. Iltapäivä tulee vaatimaan erityisjärjestelyjä ja ryhmiä voidaan joutua yhdistämään.

Suuri kiitos huoltajille hyvästä yhteistyöstä!

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), sekä sivistyslautakunnan päätökseen.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspalveluiden maksun määräytyminen

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkeimmat varhaiskasvatusmaksut ovat seuraavat: 289€/kuukausi nuorimmalta lapselta, 145€/kuukausi toiselta lapselta ja 20% nuorimman lapsen kokopäivämaksusta perheen muilta lapsilta.

Kesälomat lähestyvät. Kokemus aikaisemmilta kesiltä on osoittanut, että varhaiskasvatuksen käyttöaste laskee huomattavasti juhannuksesta elokuuna alkuun, koska monilla lapsilla on loma tai nk. maksuton keskeytys (katso alla) kahden täyden kalenterikuukauden ajan. Tämän seurauksena monen päivähoitoyksikön toiminta keskitetään johonkin keskustassa sijaitsevaan päiväkotiin mainittua aikana. Perhepäivähoito (hoitajan omassa kodissa) tekee yhteistyötä päiväkotihoidon kanssa tarpeen mukaisesti.

Kesällä 2018 päivähoitoyksiköt ovat auki/suljettu seuraavasti:

Karjaan alue

Yksikkö 
Labyrintin päiväkoti (iltahoito) Auki
Sandbon päiväkoti  Suljettu 2 - 27.7.2018
Solbackan päiväkoti Suljettu 2 - 27.7.2018
Kiilan päiväkoti Suljettu 2 - 27.7.2018
Mustion päiväkoti Suljettu 2 - 27.7.2018

Sivistyslautakunta on päättänyt, että subjektiivista varhaiskasvatuseen osallisumista ei enää rajoiteta 1.8.2018 alkaen. Päätöstä perustellaan sillä, että taloudellinen hyöty on vaikeaa todeta, lasten mahdollisuutta tasavertaiseen kehitykseen, oppimiseen ja pysyviin kaverisuhteisiin ei voida taata sekä sillä, että rajoittamalla subjektiivista varhaiskasvatusta yksityisten varhaiskasvatuksen toimijoiden taloudelliset edellytykset heikentyvät.

 

Kevätlukukausi 2018

Maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Hiihtoloma: maanantai 19.2.2018 - sunnuntai 25.2.2018
Pääsiäinen: perjantai 30.3.2018 - maanantai 2.4.2018

 

Syyslukukausi 2018

Tiistai 14.8.2018 - perjantai 21.12.2018
Syysloma: torstai 18.10.2018 - perjantai 19.10.2018
Joululoma: lauantai 22.12.2018 - sunnuntai 6.1.2019

 

Kevätlukukausi 2019

Maanantai 7.1.2019 - lauantai 1.6.2019
Talviloma: maanantai 18.2.2019 - sunnuntai 24.2.2019
Pääsiäinen: perjantain 19.4.2019 - maanantai 22.4.2019

Esiopetus alkaa samana päivänä kuin koulutyö ja noudattaa samoja loma-aikoja.
Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy perjantaina 31.5.2019

 

Like it? Share it!