Ajankohtaista

Raaseporin varhaiskasvatuksen arviointi

Raaseporin varhaiskasvatus arvioidaan vuosittain.

Huoltajien arviointi on meille tärkeä osa arviointia ja toivomme että mahdollisimman moni osallistuu varhaiskasvatus toiminnan elektronisen arviointiin: Lapsen arki

Lomakkeen viimeinen vastauspäivä on 11.6.2017.


Päivähoitolasten kesälomat kesällä 2017 sekä maksuton keskeytys kesäkuukausina.

Kesälomat lähestyvät. Kokemus aikaisemmilta kesiltä on osoittanut, että päivähoidon käyttöaste laskee huomattavasti juhannuksesta elokuun alkuun, koska monilla lapsilla on loma tai nk. maksuton keskeytys (katso alla) kahden täyden kalenterikuukauden ajan. Tämän seurauksena monen päivähoitoyksikön toiminta keskitetään johonkin keskustassa sijaitsevaan päiväkotiin mainittuna aikana. Perhepäivähoito (hoitajan omassa kodissa) tekee yhteistyötä päiväkotihoidon kanssa tarpeen mukaisesti.

 

Kesällä 2017 päivähoitoyksiköt ovat auki/suljettu seraavasti:

Karjaan alue 
Labyrintin päiväkoti Auki
Sandbon päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Solbackan päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Kiilan päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Mustion päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Pinjaisten päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017

 

Pohjan alue 
Pohjan päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Fiskarin päiväkoti Suljettu 26.6. - 31.7.2017
Muksula ryhmäperhepäiväkoti Auki

 

Tammisaaren alue  
Langansbölen päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Österbon päiväkoti Suljettu 26.6 - 30.7.2017
Vesterby Suljettu 26.6 - 30.7.2017
Björkebon päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Rasebon päiväkoti Auki
Mäntykodon päiväkoti  Auki
Tunabon päiväkoti Suljettu 26.6 - 30.7.2017
Båssabodan päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Skogsgläntanin päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017
Solglimtenin päiväkoti  Suljettu 26.6 - 30.7.2017
Bromarvin päiväkoti Suljettu 3 - 30.7.2017

 

pdf Kesälomakysely Pohjan alue

pdf Kesälomakysely Karjaan alue

pdf Kesälomakysely Tammisaaren alue

 

Kesäajan maksuton keskeytys

Raaseporin kaupungissa kunnallisen päivähoitopaikan saanut lapsi saa päivähoitopaikan aina kouluunmenoon saakka. Vanhemmat, jotka toivovat päivähoidon maksutonta keskeytystä kesäkuukausina eli kesä- ja heinäkuussa, voivat kirjallisesti ilmoittaa keskeytyksestä sen sijaan, että päivähoitopaikka irtisanottaisin vastaavaksi ajaksi.

 

Kesäajan keskeytyksen kriteerit sivistyslautakunnan päätöksen mukaan ovat seuraavat:

  • huoltajat voivat anoa maksutonta keskeytystä kesä- ja heinäkuulle
  • keskeytyksen on oltava kestoltaan vähintään kaksi täyttä kalenterikuukautta
  • keskeytyksen tulee aina koskea täyttä kalenterikuukautta
  • keskeytystä on jätettävä kirjallinen ilmoitus Kesälomakysely lomakkeella viimeistään 13.4.2017

Jos lapsen vanhemmat tai huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäkuukausina eivätkä peruuta sitä peritään puolet määräytyneestä kuukausimaksusta. Mikäli lapsella ei ole määrätty kuukausimaksua peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.


Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.3.2017 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.3.2017, jonka seurauksena joitakin muutoksia varhaiskasvatusmaksuihin.

Muutoksia tulorajoissa ja maksuprosenteissä:

Perheen koko  Nykyinen tuloraja
euro/kk
Nykyinen maksuprocentti Korkeimman kuukausimaksun bruttotulo
euro/kk
2 1 403 11,5% 3 925
1 730  9,4%  4 815 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%  5 999 

 

Perheen koko  Uusi tuloraja
euro/kk
Maksuprosentti ennallaan Korkeimman kuukausimaksun bruttotulot
euro/kk
2 1 915 11,5% 4 437
1 915  9,4%  5 000 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%   5 999 

 

Maksu voi kokoaikaisella varhaiskasvatuksella olla lasta kohti enintään 290€ kuukaudessa. Kuin samasta perheestä on useampia lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, voidaan toiseta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä enintään 90% ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteessa määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä väestörekisterikeskuksen mukaan asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Jos lapsen vanhemmat tai huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä- ja heinäkuulle eivätkä peruuta sitä peritään puolet määräytyneestä kuukausimaksusta. Mikäli lapsella ei ole määrätty kuukausmaksu peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta joka on 27€.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana. Tämä ei koske rajattua varhaiskasvatusoikeutta 25h/viikko (5h/päivä tai 8h, 3 päivää).

 

Päivähoitoajat ja maksuprosentit koskevat myös esikoululaisia jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta esikouluajan klo 9-13 lisäksi:

Hoitoaika/viikko  Hoitoaika/
kalenterikuukausi
Maksuprosentti
35 - 50h/viikko yli 150h/kuukausi 100%
25 - 35h/viikko  enintään 150h/kuukausi  80% 
25h/viikko  enintään 110h/kuukausi  70% 
20h/viikko  enintään 88h/kuukausi  60% 
* 10h/viikko  enintään 44h/kuukausi  20% 
* Ainoastaan esikoululaiset voivat valita 10h/viikossa

 


Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-aikoja

 

Kevätlukukausi 2017

Maanantai 9.1.2017 - lauantai 3.6.2017
Hiihtoloma: maanantai 20.2.107 - sunnuntai 26.2.2017
Pääsiäinen: perjantai 14.4.2017 - maanantai 17.4.2017

 

Syyslukukausi 2017

Tiistai 15.8.2017 - perjantai 22.12.2017
Syysloma: torstai 19.10.2017 - 20.10.2017
Joululoma: lauantai 23.12.2017 - sunnuntai 7.1.2018

 

Kevätlukukausi 2018

Maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Hiihtoloma: maanantai 19.2.2018 - sunnuntai 25.2.2018
Pääsiäinen: perjantai 30.3.2018 - maanantai 2.4.2018

 

Like it? Share it!