Ajankohtaista

 

Raaseporin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Uudistunut varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Perusteet ovat valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja jokaisen lapsen oman vasu laaditaan. Varhaiskasvatus on entistä vahvemmin osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta.

pdf Raaseporin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017

 


Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.3.2017 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.3.2017, jonka seurauksena joitakin muutoksia varhaiskasvatusmaksuihin.

Muutoksia tulorajoissa ja maksuprosenteissä:

Perheen koko  Nykyinen tuloraja
euro/kk
Nykyinen maksuprocentti Korkeimman kuukausimaksun bruttotulo
euro/kk
2 1 403 11,5% 3 925
1 730  9,4%  4 815 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%  5 999 

 

Perheen koko  Uusi tuloraja
euro/kk
Maksuprosentti ennallaan Korkeimman kuukausimaksun bruttotulot
euro/kk
2 1 915 11,5% 4 437
1 915  9,4%  5 000 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%   5 999 

 

Maksu voi kokoaikaisella varhaiskasvatuksella olla lasta kohti enintään 290€ kuukaudessa. Kuin samasta perheestä on useampia lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, voidaan toiseta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä enintään 90% ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteessa määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä väestörekisterikeskuksen mukaan asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Jos lapsen vanhemmat tai huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä- ja heinäkuulle eivätkä peruuta sitä peritään puolet määräytyneestä kuukausimaksusta. Mikäli lapsella ei ole määrätty kuukausmaksu peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta joka on 27€.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana. Tämä ei koske rajattua varhaiskasvatusoikeutta 25t/viikko (5t/päivä tai 8t, 3 päivää).

 

Päivähoitoajat ja maksuprosentit koskevat myös esikoululaisia jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta esikouluajan klo 9-13 lisäksi:

Hoitoaika/
kalenterikuukausi
Maksuprosentti
yli 150t/kuukausi 100%
enintään 150t/kuukausi  80% 
enintään 110t/kuukausi  70% 
enintään 88t/kuukausi  60% 
*enintään 44t/kuukausi  20% 
* Ainoastaan esikoululaiset voivat valita 44t/kuukausi

 


Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-aikoja

 

Syyslukukausi 2017

Tiistai 15.8.2017 - perjantai 22.12.2017
Syysloma: torstai 19.10.2017 - 20.10.2017
Joululoma: lauantai 23.12.2017 - sunnuntai 7.1.2018

 

Kevätlukukausi 2018

Maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Hiihtoloma: maanantai 19.2.2018 - sunnuntai 25.2.2018
Pääsiäinen: perjantai 30.3.2018 - maanantai 2.4.2018

 

Like it? Share it!