Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

 

Esiopetusta annetaan jokaisessa päiväkodissa, jos esiopetukseen ilmoittautuu riittävästi lapsia (minimi 7 lasta) alueen erityispiirteet huomioiden. Vanhemmilla on oikeus valita lapsen esiopetuspaikka. Kunta pidättää kuitenkin itselleen oikeuden sijoittaa uudelleen esiopetusta saavat lapset paikkaluvan ja henkilöresurssien perusteella.

 

Jokaisella päiväkodilla on esiopetukselle vahvistetut toiminta-ajat eli 4 h/päivä klo. 9.00-13.00. Esiopetus seuraa koulujen toiminta-aikoja lomineen (mm. joululoma, talviloma, kesäloma).

 

Maksutonta esiopetusta annetaan n. 700 tuntia vuodessa.Muu esikouluikäisten päivähoito on maksullista.

 

Esikoulukuljetus

Esikoululaisille järjestetään kuljetus kodista lähiesikouluun ja esikoulusta kotiin, mikäli matka on 3 km tai yli. Esikoululaiselta voidaan edellyttää kävelyä kuljetuksen noutopaikkaan.

 

Mikäli oppilas on päivähoidossa ennen tai jälkeen esikoulun ja esiopetusta ei järjestetä samassa paikassa, järjestetään kuljetus myös päivähoidon ja esikoulun välillä.

 

Esikoulukuljetusta anotaan erillisellä lomakkeella, jonka perusteella varhaiskasvatuspäällikkö päättää kuljetusoikeudesta.

Poikkeustapauksissa voidaan anoa myös maksullista esikoulukuljetusta, erillisellä lomakkeella.

 

Esikoulukuljetukset noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja.

 

Lukuvuoden 2017-2018 työajat kaupungin kouluissa.

 

Syyslukukausi 2017

Tiistai 15.8.2017 - perjantai 22.12.2017
Syysloma: torstai 19.10.2017 - perjantai 20.10.2017
Joululoma: lauantai 23.12.2017 - sunnuntai 7.1.2018

Kevätlukukausi 2018

Maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Hiihtoloma: maanantai 19.2.2018 - sunnuntai 25.2.2018
Pääsiäinen: perjantai 30.3.2018 - maanantai 2.4.2018

 

Like it? Share it!