Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Jokainen opetuksen järjestäjä (esim. Raaseporin kaupunki) laatii paikallisen opetussuunnitelman, jota kaikki kaupungin koulut noudattavat.

 

Sivistyslautakunnassa 8.3.2016 hyväksytty Raaseporin perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 2016 kokonaisuudessaan alla:

 pdf Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 2016

 

Like it? Share it!