Rekisteriselosteet
Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.
•rekisterinpitäjän yhteystiedot,
•henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.


Raaseporin kaupungin rekisteriselosteet esitetään tällä sivustolla.
Kukin yksikkö tai osasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta.


Tietojärjestelmäselosteet
Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä selosteen, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot - Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).


Konserninhallinnon toimiala

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Henkilörekisteri, ruokapalvelu

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Henkilöliite, talousarvio

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Autopaikkojen sähköpylväät Tammiharjun alueella

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Rekisteri vuokralaisista

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Rekisteri, asunnonhakijoista

Sisäisten Palvelujen johtokunta: Rekisteri, vuokratakuusta

Sonet, varastohallinnan asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)

Vesikanta, vesilaskutuksen asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)


 

Yleis- ja taloushallinnon toimiala

Raaseporin kaupungin yhteystietohakemisto

Tiedotejakelun osoiterekisteri

Rekisteriseloste, henkilöstöohjelma


 

Sivistyksen toimiala

Koulukuraattoreiden asiakastietojärjestelmä AURA

Pro Consona päivähoitorekisteri

Pro Consona päivähoitorekisteri, mukana mobiiliratkaisu

Titania, työajan seurantarekisteri

Lukaskirjastojen asiakasrekisteri

Musiikkiopiston Opus-oppilashallinto -ohjelma

Musiikkiopiston kalustokortisto soittimet ja nuotit

Kulttuuritoimiston kameravalvonta

Kulttuuritoimiston asiakasrekisteri

SOFIE REFLEX, luettelointiohjelma (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon näyttelyiden ajankohtaiset kutsuluettelot


 

Perusturvan toimiala

Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajatoimiston asiakasrekisteri

Perusturvan terveydenhuoltopalvelujen potilasrekisteri

Perusturvalautakunta: Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Kuntaan sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Toimeentulotuen asiakasrekisteri

Adoptiorekisteri

Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri

Lapsen elatuksen asiakasrekisteri

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri


 

Yhdyskuntatekninen toimiala

 

 

 

Like it? Share it!