Rekisteriselosteet
Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.
•rekisterinpitäjän yhteystiedot,
•henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.


Raaseporin kaupungin rekisteriselosteet esitetään tällä sivustolla.
Kukin yksikkö tai osasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta.


Tietojärjestelmäselosteet
Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä selosteen, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot - Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).


 

Konsernipalveluiden toimiala

Raaseporin kaupungin yhteystietohakemisto

Tiedotejakelun osoiterekisteri

Rekisteriseloste, henkilöstöohjelma

Kulttuuritoimiston kameravalvonta

Kulttuuritoimiston asiakasrekisteri


 

Sivistystoimiala

Koulukuraattoreiden asiakastietojärjestelmä AURA

Pro Consona päivähoitorekisteri

Pro Consona päivähoitorekisteri, mukana mobiiliratkaisu

Titania, työajan seurantarekisteri

Lukaskirjastojen asiakasrekisteri

Musiikkiopiston Opus-oppilashallinto -ohjelma

Musiikkiopiston kalustokortisto soittimet ja nuotit

SOFIE REFLEX, luettelointiohjelma (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon näyttelyiden ajankohtaiset kutsuluettelot


 

Sosiaali- ja terveystoimiala

Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajatoimiston asiakasrekisteri

Sosiaali- ja terveystoimialan terveydenhuoltopalvelujen potilasrekisteri

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Kuntaan sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Toimeentulotuen asiakasrekisteri

Adoptiorekisteri

Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri

Lapsen elatuksen asiakasrekisteri

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri


 

Tekninen toimiala

Tilahallinto-osasto: Henkilörekisteri, ruokapalvelu

Tilahallinto-osasto: Henkilöliite, talousarvio

Tilahallinto-osasto: Autopaikkojen sähköpylväät Tammiharjun alueella

Tilahallinto-osasto: Rekisteri vuokralaisista

Tilahallinto-osasto: Rekisteri, asunnonhakijoista

Tilahallinto-osasto: Rekisteri, vuokratakuusta

Sonet, varastohallinnan asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)

Vesikanta, vesilaskutuksen asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)

 

 

 

Like it? Share it!