Kuntapäättäjät arvioivat, että sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kielteisesti oman kunnan vaikutusmahdollisuuksiin maakuntatasolla ja suhteessa valtioon. Kuntaliiton keväällä 2017 tekemässä kyselyssä hieman yli 50 prosenttia kuntapäättäjistä näki uudistuksella olevan enemmän kielteisiä vaikutuksia, noin 30 prosenttia tunnisti yhtä paljon kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia ja hieman yli 10 prosenttia päättäjistä näki olevan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia.

ARTTU2-tutkimusohjelman päättäjäkyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä yli kaksi kolmasosaa arvioi tietävänsä melko tai erittäin hyvin, miten uudistuksen valmistelu etenee omassa kunnassa. Kutakuinkin puolet (49 %) arvioi tietävänsä, mitä tapahtuu maakuntatason valmistelussa. Valtakunnallisen tason tilanne vaikutti selvältä vain 42 prosentilla vastaajista.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisen näkökulmasta kevään 2017 päättäjäkyselyssä nousi esille erityisesti neljä konkreettista haastetta:
1. Viestintähaaste. Tieto uudistuksen etenemisestä valtakunnallisella tasolla oli vielä ohutta varsinkin luottamushenkilöiden joukossa.
2. Legitimiteettihaaste. Uudistuksen legitimiteetti on heikko monen päättäjän silmissä. Uudistuksen legitimiteetti oli kyselyn mukaan heikointa suurten kaupunkien sekä kaksikielisten kuntien päättäjien joukossa.
3. Vaikuttamishaaste. Kuntien päättäjät olivat huolestuneita kunnan vaikuttamismahdollisuuksista uudistuksen jälkeen.
4. Muutosvastarintahaaste. Sellaiset kunnat, jotka olivat jo siirtyneet maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioon, olivat keskimääräistä luottavaisempia käynnissä olevaa uudistusta kohtaan. Näyttääkin siltä, että siellä missä lähdettiin itse eturintamassa liikkeelle valmistelemaan uudistusta, koettiin myös tavallista pienempää muutosvastarintaa.

Lisätietoja Kuntaliiton verkkosivuilla.

ARTTU2-ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea, mukaan lukien Raasepori. ARTTU2 on jatkoa vuosina 2008–2012 toteutetulle, vastaavantyyppiselle Paras-arviointitutkimusohjelmalle. Ohjelma on eri tutkimustahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Kuntaliitto.

 

Like it? Share it!