Raaseporin kaupunki hakee innostavaa johtavaa lääkäriä. Tarjoamme hyvän työilmapiirin ja yhteishengen, itsenäisen työn sekä haasteellisia työtehtäviä.

Raaseporin kaupungin työllisyysosasto hakee työllisyyskoordinaattoria jatkuvaan työsuhteeseen.

Tehtävät: Työ on itsenäistä ja vaatii että olet oma-aloitteinen, mutta samalla hyvin yhteistyökykyinen. Tehtäviin sisältyy työttömien haastattelu ja motivointi sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen ja siirtyminen työelämään, opiskeluun tai muuhun aktiiviseen toimintaan. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi työllisyyspalvelujen lisäksi ovat TE-toimisto ja eri työ-, opiskelu- tai työtoimintapaikat. Tehtävä vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimukset: Ammattikorkeakoulu- tai vastaava koulutus sekä hyvä suomen- ja ruotsinkielen taito.

Ansioksi luemme: Hyvät sosiaaliset taidot, yhteistyökyvyn, alan työkokemuksen ja tuntemuksen.

Raasepori on 28 000 asukkaan kaksikielinen dynaaminen ja elinvoimainen kaupunki Läntisellä Uudellamaalla. Kaupungissa on ainutlaatuinen luonto, rikas kulttuuriperintö ja sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua. Kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa on yhteensä noin 1 150 lasta ja henkilökunta noin 280.

 

Kaupungin varhaiskasvatukseen haetaan Päiväkodinjohtajaa

Etsimme sinua joka olet kiinnostunut johtamaan ja kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta kanssamme.


Vastuualueeseen kuuluu: Kiilan päiväkoti ja Mustion päiväkoti. Toimit päiväkotien henkilökunnan lähiesimiehenä; johdat pedagoogista toimintaa ja sinulla on yksiköiden talousvastuu.

Tervetuloa Raaseporiin!

Raasepori on laaja, luonnonkaunis kaksikielinen kaupunki. Asukkaita on noin 28 500, enemmistö ruotsinkielisiä. Kunnalla on useita hammashoidon toimipisteitä. Käytämme Effica-potilastietojärjestelmää ja digitalisoitua röntgeniä.

Haemme nyt joukkoomme:
- TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIÄ (1 virka)

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin tutkinto sekä hyvä toisen ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen taitoa (kielitodistus).
Palkka- ja muut edut ovat voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset. Koeaika on 6 kuukautta. Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.

Raaseporin kaupungissa julistetaan haettavaksi
KAAVOITUSINSINÖÖRIN/ -ARKKITEHDIN virka

Työtehtäviin kuuluu osayleis- ja asemakaavojen laadinta, konsulttikaavojen ohjaus sekä poikkeamislupahakemuksien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Lopullinen työnkuva määräytyy valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto. Kelpoisuusvaatimuksena on käytännön kokemus kaavoituksesta tai vastaavista tehtävistä.
Arvostamme erityisesti yhteistyökykyä, sujuvaa kirjallista ja suullista taitoa, esiintymiskykyä, tietoteknisiä valmiuksia ja kunnallishallinnon tuntemusta.

Like it? Share it!