Raaseporin kaupunki palkkaa lakimiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 30.6.2018 asti, mahdollisesti pidempään. 

Voimme tarjota itsenäisen työn ja haasteellisia työtehtäviä, jotka käsittävät oikeudellisen tuen antamisen kaupungin eri hallinnoille.

 

Kesätyöseteli on Raaseporin kaupungin tuki kaikille kaupungin vuonna 2002 syntyneille nuorille. Nuoret voivat kesätyösetelin avulla hakea töitä yrityksissä, yhdistyksissä, organisaatioissa, kerhoissa, säätiöissä ja seurakunnissa (työnantajalla täytyy olla Y-tunnus). Setelillä ei voi hakea töitä Raaseporin kaupungilta.

Raaseporin kaupunki hakee lähihoitajan sijaisia palveluasumisyksikkö Villa Anemoneen.
Sijaisuudet ovat eripituisia (sopimuksen mukaan).

Kelpoisuusvaatimukset: Rekisteröity lähihoitaja, joka on kiinnostunut vanhustenhuollosta ja kuntoutuksesta.
Kielitaitovaatimukset: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää yhden ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.
Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.
Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan.

Raaseporin kaupunki hakee lähihoitajan sijaista palveluasumisyksikkö Villa Anemoneen ajalle 16.3.2018-28.1.2019.

Kelpoisuusvaatimukset: Rekisteröity lähihoitaja, joka on kiinnostunut vanhustenhuollosta ja kuntoutuksesta.
Kielitaitovaatimukset: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää yhden ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.

Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.


Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan.

Tervetuloa mukaan kehittämään Raaseporin sosiaalipalveluja. Tarjoamme mielekästä, vaihtelevaa ja haastavaa työtä. Sosiaalipalveluosastoon kuuluvat lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut sekä maahanmuuttajatoimisto.

Haemme osa-aikaista (60 %) sosiaaliohjaajaa vammaispalveluun ajalle 15.2.–31.12.2018. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, neljä sosiaaliohjaajaa, erityispalvelun sosiaaliohjaaja sekä kansliahenkilöstö. Sosiaaliohjaaja tulee työskentelemään asiakkaiden parissa itsenäisesti, sekä työparina.

Kelpoisuusvaatimukset: sosionomi AMK (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 817/2015 mukaan) tai vastaava koulutus ja alan tuntemusta sekä hyvä molempien kotimaisten kielten taito.

Like it? Share it!