Raaseporin kaupunki hakee innostavaa johtavaa lääkäriä. Tarjoamme hyvän työilmapiirin ja yhteishengen, itsenäisen työn sekä haasteellisia työtehtäviä.

Vastuualueet
Työtehtäviisi kuuluu toimia lääkärikunnan esimiehenä ja kehittää Raaseporin lääkärityötä. Sinä olet osa sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmää ja vaikutat aktiivisesti uudenlaiseen ajatteluun ja kaupungin kehitystyöhön. Mahdollisuudet omaan vastaanottoon/potilastyöhön kiinnostuksen mukaan ovat olemassa.

Pätevyys ja kokemus
Haemme Suomessa laillistettua, mielellään yleislääketieteessä erikoistunutta lääkäriä. Erityiseksi ansioksi luemme hallinnollisen pätevyyden, esim. Lääkäriliiton myöntämä erityispätevyys tai muu erityispätevyys hallinnossa, ja kokemuksen esimiestyöskentelystä.
Sinulla on erinomaiset taidot yhdessä ja hyvät taidot toisessa kotimaisessa kielessä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet
Viihtyäksesi johtavan lääkärin työssä sinun tulee olla alallesi omistautunut ja vastuuntuntoinen asetettujen tavoitteiden suhteen. Sinun on helppo tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja työskennellä ryhmässä. Olet aloitteellinen ja päättäväinen omaa vastuualuettasi koskevissa asioissa. Lisäksi sinun tulee olla palveluhenkinen, ystävällinen ja luotettava.

Raaseporin kaunpunki etsii sinua, inspiroivaa päällikköä johtamaan ja kehittämään varhaiskasvatusta ja esiopetusta kaupungissa. Olet henkilö, jolla on kokemusta ja vahva kiinnostus pedagogiseen kehittämiseen. Sinulla on taloudellista osaamista ja tunnet julkisen hallinnon, omaat kokovaltaisen näkemyksen ja pitkäjänteisen ajattelutavan, viet kehittämiskysymyksiä eteenpäin ja olet muutosorientoitunut ja luova johtaja.

Raaseporin kaupunki hakee hoitoapulaista palveluasumisyksikkö Villa Anemoneen.

Hoitoapulainen osallistuu hoitotyöhön sekä hoitaa mm. siivouksen ja keittiötehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset: Sinun tulee olla aidosti kiinnostunut työskentelemisestä iäkkäiden ihmisten parissa. Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin. Hoito- tai siivousalan koulutus katsotaan eduksi.
Kielitaitovaatimukset: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää yhden ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.
Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan. Koeaika 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa asumisyksikön päällikkö Bernadetta Stenström, puh. 019-289 3656.

Hakemukset laaditaan kaupungin kotisivun kautta sähköisesti. Hakuaika päättyy 27.9.2017 klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ohjeineen löytyy tästä: http://careers.raasepori.fi

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin kaupunki hakee lähihoitajaa palveluasumisyksikkö Villa Anemoneen.

Kelpoisuusvaatimukset: Lähihoitaja (vast.) joka on kiinnostunut kuntoutuksesta ja työstä ikäihmisten parissa.
Kielitaitovaatimukset: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää yhden ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.
Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.
Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan. Koeaika 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa asumisyksikön päällikkö Bernadetta Stenström, puh. 019-289 3656.

Hakemukset laaditaan kaupungin kotisivun kautta sähköisesti. Hakuaika päättyy 27.9.2017 klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ohjeineen löytyy tästä: http://careers.raasepori.fi

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin kaupunki hakee psykologin sijaista mielenterveysyksikön lapsi- ja nuorisotiimiin. Sijainen vastaa ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykologipalveluista.

Sijaisuus on ajalle 2.10.–31.12.2017, ja jatkuu mahdollisesti pitempään. Voit myös aloittaa myöhemmin tai tehdä lyhennettyä työviikkoa jos se sopii sinulle paremmin. Sijaisuus on lapsi- ja nuorisotiimissä Tammisaaressa.

Lapsi- ja nuorisotiimiin kuuluu seitsemän lapsi- ja nuorisopsykologia sekä kaksi perheterapeuttia.
Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä erityislastentarhanopettajien, perheterapeuttien, puheterapeuttien sekä lastenneuvolan ja oppilashuollon henkilökunnan kanssa. Työ on monipuolista ja antoisaa, ja se edellyttää kykyä sekä itsenäiseen että tiimissä työskentelyyn.

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi tai opiskelujen loppuvaiheessa oleva opiskelija.
Valittavalta edellytetään sujuvaa ruotsinkielen suullista ja kirjallista taitoa.
Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia ja oma-aloitteisuutta.
Työsuhteen alussa tulee esittää rikosrekisteriote. Tarvittaessa voimme tarjota ilmaisen linja-autokuljetuksen Helsingin ja Raaseporin välille.
Palkkaus KVTES:n mukaan.

Lisätietoja antaa yksikönpäällikkö Helena Schöldström, puh. 019 289 3221 tai Christina Lönnberg 019 289 3230.

Hakemukset laaditaan kaupungin kotisivun kautta sähköisesti. Hakuaika päättyy 29.9.2017 klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ohjeineen löytyy tästä: http://careers.raasepori.fi

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Like it? Share it!