Raaseporin kaupungin kaavoitus- ja ympäristöosastolle julistetaan haettavaksi lupavalmistelijan/ rakennustarkastajan vakituinen virka.

Viran työtehtäviin kuuluu toimia valmistelijana, palvella asiakkaita, viedä lupatiedot tietokantaan sekä rakennustarkastajan tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset tutkinto- ja työkokemusvaatimukset. Rakennustarkastajan viran kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme kokemusta rakennusvalvontatyöstä ja kunnallisesta päätöksenteosta sekä vuorovaikutustaitoja, tietotekniikan osaamista ja sähköisen asiakirjajärjestelmän kehittämishalukkuutta.
Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, järjestelmällisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja ja paineensietokykyä sekä yleistä soveltuvuutta. Perehtyminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitoon katsotaan hakijalle eduksi. Ajokortti (vähintään B) on välttämätön.

Virkasuhde on toistaiseksi voimassaoleva. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. viran Lupavalmistelijan/rakennustarkastajan täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lupavalmistelijan/rakennustarkastajan palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) ja kunnan työn vaativuuden arvioinnin (TVA) mukaisesti.

Hakemus tulee jättää 3.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Raaseporin kaupunki, Tekninen keskus, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa.

Lisätietoja antavat kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store puh. 019-289 3843 ja rakennustarkastaja Fredrik Wasström puh. 019-289 3805.

 

Like it? Share it!