Raaseporin Kulttuuriopisto hakee kielten suunnittelevaa opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Suunnitteleva opettaja vastaa kielten ja jonkin toisen ainealueen tuntien suunnittelusta ja ylläpidosta. Opetettavina kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Eduksi katsotaan kolmannen kielen opetustaito ja aiempi työskentely maahanmuuttajataustaisten kanssa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävä on haettavana 28.06.2018 klo 16:00 asti, hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa careers.raasepori.fi . Siellä on lisää tietoa siitä, mitä voimme tarjota, sekä siitä, mitä odotamme hakijasta.
Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin kaupunki hakee lähihoitajaa Tenhola-Bromarvin palvelutaloon.

Kelpoisuusvaatimukset: Lähihoitaja tai vastaava aikaisempi koulutus, kiinnostunut vanhuspalveluista ja kuntouttavasta työotteesta.
Kielitaitovaatimukset: Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää yhden ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa.
Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.
Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuusarvioinnin mukaan. Koeaika 6 kuukautta.

Raaseporin kaupungin kaavoitus- ja ympäristöosastolle julistetaan haettavaksi lupavalmistelijan/ rakennustarkastajan vakituinen virka.

Viran työtehtäviin kuuluu toimia valmistelijana, palvella asiakkaita, viedä lupatiedot tietokantaan sekä rakennustarkastajan tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset tutkinto- ja työkokemusvaatimukset. Rakennustarkastajan viran kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kesätyöseteli on Raaseporin kaupungin tuki kaikille kaupungin vuonna 2002 syntyneille nuorille. Nuoret voivat kesätyösetelin avulla hakea töitä yrityksissä, yhdistyksissä, organisaatioissa, kerhoissa, säätiöissä ja seurakunnissa (työnantajalla täytyy olla Y-tunnus). Setelillä ei voi hakea töitä Raaseporin kaupungilta.

Like it? Share it!