Raaseporin kaupunki hakee muistikoordinaattoria Seniorineuvontaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto (esim. terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi). Laajaa osaamista/koulutusta muistisairauksista edellytetään, muistikoordinaattorikoulutus katsotaan eduksi.

Raaseporin kaupunki hakee kahta suun terveydenhoitoon suuntautunutta lähihoitajaa.

Raasepori on laaja, luonnonkaunis kaksikielinen kaupunki. Asukkaita on noin 28 500, enemmistö ruotsinkielisiä. Kunnalla on useita hammashoidon toimipisteitä. Käytämme Effica-potilastietojärjestelmää ja digitalisoitua röntgeniä.

Raaseporin kaupunki hakee sairaanhoitajaa kotihoitoon (Tammisaari).

Haemme jatkuvaan virkasuhteeseen uutta sosiaali- ja terveysjohtajaa

Nykyinen sosiaali- ja terveysjohtajamme omistautuu uusille haasteille ja uusi sosiaali- ja terveysjohtaja astuu virkaan sopimuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuoltotoimiala käsittää toiminta-alueet toimialan johto, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuoltopalvelut ja työllisyyspalvelut sekä vastaa yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon kanssa. Toimialalla on noin 700 työntekijää ja vuosibudjetti noin 100 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä.   

Sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusvaatimuksia ovat sopiva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan hyvä tuntemus, hyvät johtamistaidot sekä kunnallishallinnon hyvä tuntemus. Viran hoitaminen vaatii hyvää suomen- ja ruotsinkielen suullista ja kirjallista osaamista. Muu kielitaito luetaan ansioksi.

Kesätyöseteli on Raaseporin kaupungin tuki kaikille kaupungin vuonna 2002 syntyneille nuorille. Nuoret voivat kesätyösetelin avulla hakea töitä yrityksissä, yhdistyksissä, organisaatioissa, kerhoissa, säätiöissä ja seurakunnissa (työnantajalla täytyy olla Y-tunnus). Setelillä ei voi hakea töitä Raaseporin kaupungilta.

Like it? Share it!