Tiejaosto

Teksti tulossa.

 

Avustuksen myöntämisperiaatteet yksityisteille sekä laskentaperusteet

Hakemuslomake; tieavustus

Hakemuslomake; perusparannusavustus

 

Tieavustus 2016

Vuoden 2016 talousarviossa on varattu 203 500 € jaettavaksi avustuksina yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Yhdyskuntateknisen lautakunnan tiejaosto on se luottamuselin, joka päättää avustuksista lautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti. Vuodesta 2014 lukien luovutettiin periaatteesta, jonka mukaan avustussummia laskettaessa huomioidaan tiekuntien todelliset kustannukset. Tämän myötä tiejaosto voi päättää tieavustuksista huolimatta siitä, että tiekuntien talousarviot eivät ole käytettävissä. Siksi avustusten hakuaikaa on voitu aikaistaa, mitä useat tiekunnat ovat peräänkuuluttaneet talousarvion laadinnan ja maksuvalmiuden vuoksi. Avustukset maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen kun pöytäkirja ja tilinpäätös on toimitettu tiejaostolle.

Muuttunut hakuajankohta ja avustusten laskutapa eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että tiekuntien tarvitsisi muuttaa toiminta- ja tilinpäätöskausiaan tai suunniteltuja ja totunnaisia kokousajankohtia.

Hakumenettelyn osalta viitataan tieavustuksia koskevaan kuulutukseen.

 

Kuulutus 2016, yksityistiet

 

Hyödylliset linkit:

Muistio tiekunnan hallinnosta

Yksiköiden laskenta

Maanmittauslaitoksen ohjeet tienpidon osittelusta (yksikkölaskenta)

Laki yksityistä teistä

Tieyhdistys

Yksityisteiden valtionavustukset

 


 

 

Like it? Share it!