HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
Ilmanvaihtoverkoston puhdistus 15.6.2018 9.8.2018 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT
Työvaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut 4.5.2018 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-ilmoitus
Potilas-ja liinavaatteet 4.5.2018 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-ilmoitus
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-ilmoitus
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Hankintailmoitus EU-ilmoitus
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus

Like it? Share it!