HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
MOD_HILMA_
Ilmanvaihtoverkon puhdistus 14.9.2017 2.10.2017 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT

Like it? Share it!