HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
Katujen kestomerkinnät 23.3.2017 10.4.2017 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT
Kalsiumkloridi 23.3.2017 4.4.2017 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT
Hagakodin sprinkleriurakka 16.3.2017 7.4.2017 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT

Like it? Share it!