HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
Arkkitehtisuunnitelu - Karjaan uusi päiväkoti 13.4.2017 11.5.2017 13:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT
Tenholan palvelutalon vesikaton uusiminen 4.4.2017 4.5.2017 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOIT

Like it? Share it!