Billnäs-Pumppulahden ulkoilureitin rakentaminen on käynnistynyt