Billnäsin uusi ulkoilureitti ja patosilta avattiin 1.7