Ehdotus kaupungin lähimetsien hoitosuunnitelmaksi – kerro mielipiteesi!