Hauen kutua suojellaan kalastuskielloilla Nitlaxvikenissä, Heimlaxissa ja Bölsvikenissä