Metsästys kaupungin mailla Västerbyn ulkoilualueella