Karjaan ja Hangon välisellä rataosuudella poistetaan riskipuita rautatien suoja-alueelta keväästä lähtien