Rantarata-työryhmä ottaa kantaa Väyläviraston Rantaradan kehittämistä koskevaan selvitykseen