Karjaan ja Hangon välisellä rataosuudella poistetaan riskipuita rautatien suoja-alueelta keväästä lähtien

Talousveden keittokehoitus alueella Dragsvik-Langansböle-Horsbäck