Alle 15-vuotiaalla tulee olla käyttöoikeus omatoimikirjastoon Raaseporissa