Avoin verkkoaivoriihi kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä taide- ja kulttuurikentällä 31.5. saakka