Kysely Länsi-Uudenmaan kylien asukkaille – kylien kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 6.6.–30.6.2022