Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan maaseudun yritysten digitaalisuus-, ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin sekä laajakaistoihin