Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan maaseudun yritysten digitaalisuus-, ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin sekä laajakaistoihin

Talousveden keittokehoitus alueella Dragsvik-Langansböle-Horsbäck