Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa myös työnantajalle