Tulosta

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja niinkiun asema- ja ranta-asemakaavoja. Yleiskaavasta on tullut monipuolinen väline niin laajojen alueiden yleispiirteiseen suunnitteluun kuin rajoitetumpien kokonaisuuksien, kuten maaseudun kyläkeskukset, yksityiskohtaisempaan maankäytön järjestelyyn.

Alla tiedotetaan ajankohtaisista yleiskaavahankkeista, myös niistä jotka ei olevat nähtävänä. Tietoa nähtävillä olevista kaavoista löytyy tästä.

Aineiston katselemiseen tarvitset Adobe Reader.


Osayleiskaava osalle Boxbyn kylää.

Lue lisää...

Raaseporin kaupunki on käynnistänyt Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavan ja Horsbäck-Kärrbyn osayleiskaavan erillisinä kaavoitushankkeina. Kaavaehdotusvaiheessa osayleiskaavat yhdistetään yhdeksi kaavaksi. Horsbäck-Lepin osayleiskaava sijoittuu Karjaan ja Tammisaaren väliselle alueelle. Osayleiskaavoja yhdistämällä voidaan luoda kokonaisvaltainen suunnitelma Karjaan ja Tammisaaren taajamien väliselle alueelle, jossa luodaan monipuoliset edellytykset asumisen ja elinkeinojen kehittämiselle.

Lue lisää...

Kaavaa jatketaan nimellä Horsbäck-Läpp (7712)

Kaava-alue sijaitsee Karjaan keskustan tuntumassa, noin 3 km keskustasta länteen

päin.

Lue lisää...

Alueella on voimassa haja-asutusalueen yleiskaava. Jukka Ahonala, joka omistaa Högbenin kylässä sijaitsevan Svarfvarsin tilan R:no 1:14, on esittänyt kaupungille pyynnön osayleiskaavan laatimisesta koko kiinteistölle. Jukka Ahonala suunnittelee ekologisen kylän rakennuttamista tilalle.
Tilan pinta-ala on n. 83 hehtaaria, ja se rajoittuu Högbenin järveen.

 

 

Lue lisää...

Metsähallitus on tehnyt aloitteen Tammisaaren eteläisen saariston rantayleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutos koskee Jussarön saaren itäosaa ja kattaa noin 69 ha saaren kokonaispinta-alasta (n. 120 ha). Jussarö on ulkosaariryhmä Raaseporissa entisen Tammisaaren kaupungin alueella. Jussarö sijaitsee noin 18 km Tammisaaren keskustasta kaakkoon.

Lue lisää...

Like it? Share it!