Tulosta

Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä vapaa-ajan asumisen järjestämisestä ja muusta alueiden käytöstä ranta-alueilla. Maanomistaja laatii kustannuksellaan ranta-asemakaavan ja vastaa vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta laatimisvaiheessa. Valmis kaavaehdotus käsitellään muuten kaupungin elimissä kuten asemakaavat. Ranta-asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.


Kaava-alue  sijaitsee Tammisaaren saaristossa Rågön saaren länsirannalla.

Lue lisää...

Alue käsittää kiinteistöt K14aT2 RN:o 1:107 (710-482-1-107) ja K14aT3 RN:o 1:108 (710-482-1-108) Raaseporin kaupungin Strömsön saaressa. Kaava-alue sijaitsee Strömsön saaren luoteisrannassa. Strömsö on Raaseporin Suomen lahden puoleisen saariston itärannikon läheisyydessä. Kaavamuutosalue käsittää kaksi voimassa olevan ranta-asemakaavan rantatonttia, korttelin 14a tontit 2 ja 3. Tonttien yhteispinta-ala on n. 2 ha.

Lue lisää...

Alue käsittää Bromarvin Bredvikin alueella kiinteistöt Furuholm RN:o 1:8, Kv2T1 RN:o 1:87, Tontti Kv2T2 RN:o 1:88, Marisol RN:o 1:90, Tomteberget RN:o 1:91, Storudden RN:o 1:94 ja Andvik RN:o 1:95. Kaava-alue sijaitsee Bromarvin teläisimmäsä saaristossa Hankoniemen pohjoispuolella. Alueen pinta-ala on noin 58 hehtaaria.

Lue lisää...

Kummeluddenin suunnittelualue sijaitsee Raaseporin Tammisaaren kaupunginosan eteläosassa, Skärlandet nimisen saaren koillisosassa. Suunnittelualueelta on Tammisaaren kaupunkikeskustaan matkaa runsas 9 km. Skärlandetin saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Lossilla kuljettava matka on vajaa 0,5 km. Kaava-alueen sijainti on esitetty liitteillä 1A-1D.

Lue lisää...

Råängenin ranta-asemakaava-alue käsittää kaksi tilaa. Alue rajoittuu pohjois-luoteissivultaan Sidsbackaträsket nimiseen järveen ja ranataviivaa suunnittelualueeseen kuuluu noin 650 metriä. Kaava-alueen yhteispinta-ala on n. 32 hehtaaria.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää Grevön kylässä kiinteistöt Kärringholmen ja Jakobsberg sekä osan kiinteistöstä Grefö. Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren saariston Skåldän saaren itäosassa. 

Lue lisää...

 

 

Alue käsittää kiinteistön Örnvik RN:o 1:37 (710-597-1-37) Västankärrin kylässä.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää Raaseporin kaupungin Pohjan alueen Baggbyn kylän tilan Tegelbrukshageb maa-aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 ha.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Snappertunassa Höstnäsin alueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 175 ha.

Lue lisää...

Suunnittelualue koskee osaa Raaseporin kaupungin Pohjan alueen Baggbyn kylän (661) tilasta Södergård RN:O 3:45 (710-661-3-45). Koko tilan maapinta-ala on 39,8700 ha ja vesipinta-ala 82,1350 ha, eli yhteensä 122,0050 ha. Ranta-asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 13–15 ha.

Lue lisää...

 

Kaava-alue käsittää tilan Grönkulla Eriksybyn kylässä Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 73 ha.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää, Kylä: Skogby 584,  Tila: Ten-Mar 5:16.Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6 ha.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää tilat Bonviken 1:30 ja Bonviken1 1:110 Kuivaston kylässä.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää kiinteistöt 1:127, 1:132, 1:123, 1:124, 1:125 ja 1:126 Odensön kylässä Raaseporin kaupungissa.

Lue lisää...

Alue sijaitsee Raaseporin kaupungissa Bredvikin kylässä. Alue on hankoniemestä noin 7 kilometriä pohjoiseen.

Lue lisää...

Like it? Share it!