Tulosta

Alla tiedotetaan ajankohtaisista kaavoista, milloin kaavat ovat nähtävänä, tiedotustilaisuuksista, ja siitä miten on mahdollista vaikuttaa kaavoitusta. Aineiston katselemiseen tarvitsetAdobe Reader.

Kaava-aineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä myös Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Tekninen keskus, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa.


Suunnittelualue sijaitsee Båssabölen kylässä, noin 2,5 km Tammisaaren keskustan eteläpuolella ja Gammelbodan asemakaava-alueen länsipuolella, Båssafjärdenin vieressä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Alue on rakentamaton.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on 32,5 ha. Kaavan laatimisen lähtökohta on, että loma-asuminen keskitetään yhdelle alueelle tiiviiseen kylämäiseen kokonaisuuteen niin, että valtaosa kaava-alueen rannoista jää rakentamattomaksi metsäiseksi luontoalueeksi.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman
läheisyydessä. Kaava-alue rajautuu rautatiehen, Viherlehdonkatuun, Tornikatuun
sekä Rautatienkatuun. Kaava-alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa, huoltoasema
sekä Tammisaaren matkakeskus. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Lue lisää...

Suunnittelualue, joka sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella, koskee kiinteistöä 710-584-5-1 Skogbymalmen ja osia kiinteistöistä 710-584-5-24 Skogby, 710-527-1-125 Harparskog sekä 710-527-1-115 Harpar.

 

Lue lisää...

Like it? Share it!