Päätökset

Suurin osa rakennusvalvonnan päätöksistä tehdään viranhaltijan päätöksellä rakennustarkastajien tai lupakäsittelijöiden toimesta. Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin Kuulutukset -sivulla.