Uudet kalastuskiellot Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella – kuhan kudun turvaamiseksi

Uudet kalastuskiellot Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella – kuhan kudun turvaamiseksi

17.05.2024 / Barbro Österman

Monet kalalajit kutevat keväällä, mukaan lukien kuha. Sekä Tammisaari-Pohjan että Inkoon kalatalousalueilla kalastusta on rajoitettu eräillä lahdilla ja matalikoilla kuhan kudun turvaamiseksi ajalla 15.5.–15.6.

Matalat merenlahdet, jotka lämpenevät nopeasti ovat tärkeitä kutualueita kevätkutuisille kaloille. Rannikolla melko pienet alueet tuottavat suuria määriä kalanpoikasia. Kun poikaset ovat kasvaneet, kalat leviävät sitten laajemmalle alueelle.

Kuha kutee Etelä-Suomessa touko-kesäkuun aikana riippuen siitä, kuinka nopeasti vesi lämpenee. Kutu alkaa, kun veden lämpötila on noin 12 astetta. Sitä ennen koiraat ovat jo vallanneet reviiriensä. Kudun jälkeen koiras jää paikalle ja puolustaa hyvin aggressiivisesti mätiä, mikä tekee niistä erittäin alttiita kalastukselle.

Nainen istuu kalliolla ja kalastaa ongella.

Toimenpiteet kuhan suojelemiseksi Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä on viehekalastus, verkko- ja rysäkalastus kielletty Gammelbodanin, Jomalvik kanavan, Edesvikenin, Totalfladanin ja Kopparöfladanin alueilla 15.5.–15.6 vuosina 2024–2028.

Tarkemmat tiedot, kuten kalastuskieltoalueiden kartat, löytyvät Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Gabi Lindholm, Inkoon ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalueiden toiminnanjohtaja
puh: 050 404 2738, s-posti: gabi.lindholm@outlook.com


3.05.2024 / Barbro Österman

Monet kalalajit kutevat keväällä, mukaan lukien suosittu saaliskala hauki. Länsi-Uudenmaan kalatalousalue haluaa nyt muistuttaa kalastajia siitä, että viehekalastus ja verkkokalastus on kiellettyä 31.5 asti Nitlaxvikenissä, Heimlaxissa ja Bölsvikenillä hauen kudun turvaamiseksi.

Matalat merenlahdet, jotka lämpenevät nopeasti, jokisuut ja myös pienet purot ovat tärkeitä kutualueita kevätkutuisille kaloille. Rannikolla melko pienet alueet tuottavat suuria määriä kalanpoikasia. Kun poikaset ovat kasvaneet, kalat leviävät laajemmalle alueelle.

Hauki aloittaa kutunsa aikaisin keväällä, kun veden lämpötila on 1–4 astetta. Jos kevät on myöhässä, kuten tänä vuonna, myös kutu myöhästyy. Hauki kuuluu nopeimmin kasvaviin kalalajeihimme; ensimmäisen kesän jälkeen se on jo 10–14 senttimetriä pitkä.

Kevään kalastuskielto Länsi-Uudenmaan kalatalousalueella

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä Länsi-Uudenmaan kalatalousalueella on voimassa seuraava kalastusrajoitus vuosille 2024-2028. Viehekalastus ja verkkokalastus on kielletty 15. huhtikuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana merenlahdissa Nitlaxviken, Heimlax ja Bölsviken. Viehekalastus tarkoittaa vavalla ja keinotekoisella syötillä kalastamista, uistelua ja kelaongintaa. Onkiminen luonnollisella syötillä ja vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvalla kelalla on sallittua. Tarkemmat tiedot, kuten kartat, löytyvät kalatalousalueen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Gabi Lindholm, Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen toiminnanjohtaja, puh: 050 404 2738, s-posti: gabi.lindholm@outlook.com