Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto


9.06.2022 / Petra Louhimies

Osallistu palveluiden kehittämiseen, kysely avoinna 30.5.-30.6.2022

Yksi sosiaali- ja terveysalan uudistuksen keskeinen tavoite on lisätä asiakaslähtöisyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta palvelujärjestelmässä. Tavoitteisiin pyritään pääsemään vahvistamalla yhdenvertaisen asiakasosallisuuden toteutumista.  

Asiakaspalautteen kerääminen on yksi tapa toteuttaa asiakasosallisuutta. Tiedossa on, että Länsi-Uudenmaan alueella palautteen antomahdollisuus vaihtelee kunnittain. Palautetta voidaan antaa suullisesti asiakas- ja potilaskontaktien yhteydessä, jälkikäteen kohdennetuissa kyselyissä sekä kuntien verkkosivujen kautta jätettävillä palautteilla.  

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää erityisesti asiakkaiden ja läheisten mahdollisuutta osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden turvallisuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on hyödyntää vastauksia suunniteltaessa hyvinvointialueelle asiakaslähtöiset, saavutettavat ja yhteneväiset palautekanavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi.  

Kysely on avoinna 30.5-30.6.2022, toivomme vastauksia mahdollisimman laajalti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiltä. 

Linkki kyselyyn (ulkoinen linkki)29.04.2022 / Petra Louhimies

Länsi-Uudenmaan alueen ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja suunnitellaan parhaillaan.

Alueen asukkaille on avattu kysely, jossa pyydämme kertomaan uusiin kuljetuspalveluihin liittyviä toiveita. Kysely on auki  22.4.-20.5. Vastaamaan pääsee tästä. (ulkoinen linkki)

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kuljetuspalvelujen valmistelussa.

Kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelu on käynnistynyt yhdessä asiakkaiden kanssa. (ulkoinen linkki) 22.02.2022 / Eva Lundsten

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Mietitkö, miten ruotsinkieliset kehitysvammaisten erityispalvelut jatkuvat ja järjestyvät tulevaisuudessa? Sote-lakien mukaan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja samalla Kårkullan kuntayhtymä lakkaa. KEPA Uusimaa -projektin tehtävänä on suunnitella sekä suomen- että ruotsinkielisten kehitysvammaisten erityispalvelujen uudelleen organisointia ja järjestämistä Uudellamaalla.

Miten palveluja tulisi järjestää, jotta ne olisivat sinulle sopivia? Mikä on sinulle ja perheellesi tärkeintä? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja vaikuta!  Vastausaikaa sinulla on 9.3. saakka. Vastaaminen vie noin kaksi minuuttia.

Pääset kyselyyn tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Kiitos vastauksestasi, mielipiteesi on meille tärkeä!

Ystävällisin terveisin

Tiina Hannikainen

projektiasiantuntija, KEPA Uusimaa

tiina.hannikainen@espoo.fi


31.01.2022 / Eva Lundsten

Terveysviranomaiset suosittelevat koronarokotuksen ottamista. Rokotuksen ottaminen suojaa paitsi työntekijää itseään, myös hänen läheisiään, työkavereita ja avustettavia henkilöitä. Aiemmin rokotusten ottaminen on ollut avustajille viime kädessä aina vapaaehtoista.

Tartuntatautilakia on kuitenkin nyt väliaikaisesti muutettu lisäämällä siihen uusi koronarokotuksiakin koskeva pykälä 48 a. Lakimuutos on voimassa ajalla 1.1.–31.12. 2022, voimaantulon siirtymäaika kestää 31.1.2022 asti. Lakimuutos koskee myös henkilökohtaisen avun palvelua.

Lakimuutoksen myötä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvaa vammaista henkilöä lähikontaktissa avustavalla henkilökohtaisella avustajalla tulee lähtökohtaisesti olla joko:

  • koronarokotteen antama suoja tai
  • enintään 6 kuukautta aikaisemmin sairastetun ja laboratoriovarmistetun taudin antama suoja COVID-19-tautia vastaan.

Työnantaja voi käyttää avustajana vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei näitä edellytyksiä täytä.

Jatkossa henkilökohtaisen avustajan (tai henkilökohtaisen avun työtä hakevan) tulee esittää riskiryhmään kuuluvalle vammaiselle työnantajalleen selvitys COVID-19-tautia vastaan saamastaan suojasta. Työnantaja voi pyytää rokotusta ja/tai sairastettua tautia koskevat kirjalliset selvitykset avustajalta.  Jos työntekijällä ei ole edellä kuvattua suojaa COVID-19-tautia vastaan, tilanne voi johtaa palkanmaksun keskeytykseen.

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

Heta-liiton ohjeet


29.10.2021 / Eva Lundsten

Raaseporin kaupunki on kilpailuttanut vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun liittyvät taksimatkat ja niiden tilausvälityspalvelut yhteiskilpailutuksessa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Siuntion kunnan (mukaan lukien Inkoon kunta) ja Lohjan kanssa. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 1.11.2021. Kuljetuspalvelutuottajina toimivat jatkossa Menevä Oy sekä Lähitaksi Oy. Taksisaatavuuden parantamiseksi tarjotaan uudessa kaavassa luokseajolisä kuljettajille tietyillä alueilla. Asiakasmaksulain muutosten takia matkojen omavastuu laskutetaan jatkossa asiakkaalle jälkikäteen.

Infokirje kuljetuspalveluasiakkaille 20.10.2021

Ladda nerVisa

27.08.2021 / Robert Wigren

Vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä toimit tukena lapselle, nuorelle tai vammaiselle henkilölle, jonka katsotaan hyötyvän perheen ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja huomiosta. Olet lapselle turvallinen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, puuhastelee yhdessä lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina.

Tukiperheeksi/tukihenkilöksi voivat hakeutua täysi-ikäiset henkilöt, joilla on tasapainoinen elämäntilanne, ja joilla on mahdollisuus sitoutua toimintaan. Perhekeskuksen toiminnasta lisätetoa saatavilla tästä sekä vammaispalveluiden toiminnasta tästä.

Mikäli kiinnostuit, tule mukaan tukihenkilö- ja tukiperhekoulutukseen syksyllä!

Tukihenkilö- / tukiperhekoulutus järjestetään seuraavasti:

Lauantai 20.11.2021 live-tapaaminen Tammisaaressa klo. 10.00-15.00 (tarjoamme brunssia ja kahvia)

Torstai 25.11.2021 klo. 17.00-19.30 etänä

Torstai 2.12.2021 klo. 17.00-19.30 etänä


Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.11!

Raaseporin perhekeskus:
sosiaaliohjaaja Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raasepori.fi
Raaseporin vammaispalvelut:
sosiaaliohjaaja Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raasepori.fi
Hangon lapsiperheiden palveluiden yksikkö:
sosiaaliohjaaja Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Siuntion ja Inkoon sosiaalipalvelut:
sosiaaliohjaaja Johanna Pousar 046 922 0886 / 
johanna.pousar@siuntio.fi tai
perhetyöntekijä Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 FI

Ladda nerVisa
7.05.2020 / Eva Lundsten

Toimintaohje henkilökohtaisen avun saajille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Toimintaohje henkilökohtaisen avun saajille

Ladda nerVisa

Toimintaohje suojavarustuksen käyttöön

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Eva Lundsten

Raaseporin vammaispalvelu haluaa muistuttaa kaupungissa toimivia taksinkuljettajia ilmoittamaan yrityksensä toimittajarekisteriin, koskien Kulkukeskuksen hankintoja.

Taksikuljettajille Raaseporissa

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Eva Lundsten

Toimintaohje henkilökohtaisten avustajien työnantajamallin mukaisille työnantajille ja avustajille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Linkki infokirjeeseen:

Toimintaohje henkilökohtaisen avustajien työnantajamallin mukaiselle työnantajille ja avustajille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Eva Lundsten

Raaseporin vammaispalveluilla on koronaviruspandemian aikana käytössä kaksi lähihoitajaa, jotka voivat tarvittaessa auttaa alle 65-vuotiaiden omaishoitajia. Linkki infokirjeeseen:

Toimintaohje alle 65-vuotiaiden omaishoitajille koronaviruspandemian aikana.

Ladda nerVisa

27.01.2020 / Eva Lundsten

Uudistuneen kuljetuspalvelun ensimmäinen uutiskirje ilmestyy helmikuun aikana. Pysy ajan tasalla tilaamalla omasi! Palvelun asteittainen käyttöönotto tapahtuu tulevan vuoden aikana.

Tilaa tästä:


4.12.2019 / Eva Lundsten
  • Kulkukeskuksen uudet nettisivut on julkaistu
  • Joulukuun aikana luovumme Kuljetukset 2019-sivusta
  • Uusien sivujen sisältö kasvaa vähitellen
  • Kulkukeskuksen uutiskirje on tilattavissa viimeistään joulukuun alussa
  • Ensimmäinen uutiskirje julkaistaan vielä ennen joulua

18.09.2019 / Eva Lundsten

Raaseporin kaupunki tekee yhteistyötä paikallisten taksinkuljettajien ja Lähitaksin kanssa palvelun parantamiseksi. Taksin saaminen erityisesti maaseudulla on osoittautunut haastavaksi, mikä käy myös ilmi asiakkailta ja taksinkuljettajilta saadusta palautteesta.  Lähitaksi on korjannut taksin tilaamisessa olleita teknisiä ongelmia, ja taksin tilaamisen pitäisi nyt sujua helpommin.

Tämän vuoksi vammaispalvelu haluaa vielä kerran muistuttaa kuljetuspalvelun asiakkaita, että taksi tulee aina tilata Lähitaksin palvelunumerosta, jos kunta ei ole myöntänyt käyttäjälle lupaa käyttää vakiotaksia.  Paluumatkan voi kuitenkin varata suoraan samalta kuljettajalta, joka ajoi menomatkan. Kuljettaja ilmoittaa, voiko hän ajaa paluumatkan. Jos kuljettaja ei voi ajaa paluumatkaa, kuljettaja pyytää asiakasta varaamaan paluumatkan keskuksesta.

Kaupunki tekee tilanneseurannan marraskuun aikana ja arvioi, onko saatavuus parantunut. Seuranta tehdään yhdessä Lähitaksin edustajien ja paikallisten taksinkuljettajien kanssa.   

Lähitaksi jatkaa kaupungin kuljetuspalvelun tarjoajana, kunnes Espoon uusi kulkukeskus aloittaa toimintansa. Siirtymän ajankohta ei ole vielä selvillä. Espoolta saadun suuntaa-antavan tiedon mukaan siirtymä tapahtuisi kesällä 2020.


15.08.2019 / Julia Ingo

Kuljetukset 2019: Vammaisten ja vanhusten kuljetukset uudistuvat

Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vammais- ja vanhuskuljetukset uudistuvat vaiheittain. Muutostyötä valmistellaan Kuljetukset 2019 -projektissa. Tavoitteena on luoda kunnille yhteiset kriteerit ja toimintatavat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisiin kuljetuksiin.

Kuljetukset 2019 -projektissa Raasepori sekä muut Länsi-Uudenmaan kunnat (Espoo, Lohja, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Kauniainen, Hanko, Siuntio ja Inkoo) kehittävät kuljetuspalveluja yhdessä.

Jatkossa Espoon kaupunki järjestää palvelut koko Länsi-Uudellemaalle. Jokainen kunta päättää ja rajaa itse kuljetusalueensa, eli alueen, jolla kuntalainen voi palvelua käyttää.

Tavoitteena on kehittää nykyaikainen ja asiakaslähtöinen kuljetusten toimintamalli, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä palvelun järjestämistapoja. Palvelun kehittämiseen osallistuvat työntekijät, asiakkaat sekä vanhus -ja vammaisneuvostot.

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen toiminta alkaa vaiheittain vuoden 2019 lopulla.

Asiakastietojen kerääminen

Kulkukeskuksen asiakastietojen kerääminen alkaa. Jokainen kunta vastaa omien asiakkaidensa tietojen keräämisestä. Lisäksi projekti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden itse ilmoittaa omat tietonsa Webropol-kyselyn kautta 2.7.–30.9.2019  Jos olet Espoon, Hangon, Inkoon, Kauniaisten, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion tai Vihdin asukas, ja kuntasi on myöntänyt sinulle sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun, voit halutessasi ilmoittaa omat tietosi vastaamalla alla olevaan kyselyyn.

Ilmoita asiakastietosi tällä lomakkeella.


31.07.2019 / Eva Lundsten

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö tukiperheenä tai tukihenkilönä henkilöille joilla on kehitysvamma tai muu erityisen tuen tarve?

Vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä toimit tukena lapselle, nuorelle tai erityisen tuen tarpeessa olevalle henkilölle, jonka katsotaan hyötyvän perheen ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja huomiosta. Olet lapselle turvallinen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, puuhastelee yhdessä lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina.

Tukiperheeksi/tukihenkilöksi voivat hakeutua täysi-ikäiset henkilöt, joilla on elämäntilanne tasapainossa, ja joilla on mahdollisuus sitoutua toimintaan.

Tukihenkilö- / tukiperhekoulutus järjestetään Raaseporissa:

lauantaina 21.9.19 klo 10-16.00

lauantaina 5.10.19 klo 10-16.00

Koulutus pidetään kaksikielisesti!

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.9.19

Koulutus järjestetään yhteistyönä Lapsi- ja pehepalveluiden kanssa.

Raaseporin perhekeskus
sosiaaliohjaaja Tobias Lindholm
019-2893055 / tobias.lindholm@raasepori.fi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Erityishuoltjärjestöjen liitto EHJÄ ry:n kanssa.

Lisää infoa vammaispalvelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta löydät täältä.


8.05.2019 / Julia Ingo

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu uudistetaan länsiuusmaalaisten kuntien Espoo, Kauniainen, Hanko, Karkkila, Inkoo, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti yhteistyönä. Hanketta johtaa Espoo, joka tulee hoitamaan kuljetuspalvelun hankinnan ja kaikki kunnat osallistuvat yhteisten, kuljetuspalvelun käyttöä ja myöntämistä ohjaavien ohjeiden kehittämiseen. Myös kuljetuspalvelun käyttäjillä on ollut mahdollisuus osallistua kehittämiseen omilla kokemuksillaan. Ohjeisiin sallitaan tiettyä vaihtelua kuntien välillä, koska kuljetuspalvelun käyttäjien tilanteet ja tarpeet vaihtelevat suuresti. Raasepori on esimerkki hyvin laaja-alaisesta kunnasta, jossa matkat ovat pitkiä jo kunnan sisällä ja monilla palvelut ovat kaukana. Uudella yhteistyöllä pyritään parantamaan saatavuutta kaikille kuljetuspalvelun käyttäjille ja tekemään palvelun käytöstä helpompaa sekä kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti.      

Lisätietoja löydät täältä.

Projektin suunniteltu eteneminen:

– yksittäiset kunnat hyväksyvät ohjeet keväällä 2019

– välityspalvelut, jotka hallinnoivat kuljetuspalvelujen tilauksia, hankitaan keväällä.

– kesällä hankitaan kuljetuspalvelu vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain mukaan

– syksyllä palvelu koekäytetään yhdessä vapaaehtoisten kehittäjäasiakkaiden kanssa

– loppuvuodesta aloitetaan käyttäjien siirto uuteen palveluun

– pyrkimyksenä on, että siirrot on tehty valmiiksi kesällä 2020.

Lue lisää kuljetuspalveluiden uudistuksesta täällä.

Kevätterveisin,

Vammaispalvelut