Äitiys- ja ehkäisyneuvola

Äitiysneuvolassa tavoitteenamme on odottavan äidin ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen.
Tuemme vanhemmuutta ja parisuhdetta, ja pyrimme tunnistamaan fyysiset, psyykkiset, mielenterveydelliset ja sosiaaliset ongelmat ajoissa.
Valmistamme vanhempia tulevaan synnytykseen, lapsivuodeaikaan ja vastasyntyneen ensi aikoihin sekä kannustamme vanhempia luomaan turvallisen, interaktiivisen kontaktin lapseensa.
Haluamme kannustaa vanhempia terveyttä edistäviin valintoihin ja sekä auttaa heitä löytämään vertaistukea ja sosiaalisia verkostoja.

Kun suunnittelette raskautta tai jo odotatte lasta, voitte ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan raskaustestin ollessa positiivinen tai ennen 8. raskausviikkoa.
Äitiysneuvolat sijaitsevat Pohjassa, Tammisaaressa, Österbyssä, Tenholassa ja Bromarvissa.

Säännöllisiä neuvolakäyntejä tehdään 10-12, joista 2 käyntejä terveyskeskuslääkärillä. Perheelle annetaan mahdollisuus kahteen ultraäänitutkimukseen raskauden aikana. Jos ilmenee erityisiä ongelmia, raskaana oleva lähetään raskauden vaiheesta riippumatta äitiyspoliklinikalle arviointia ja seurantaa varten.

Tuleva isä ja muut perheenjäsenet ovat aina tervetulleita mukaan neuvolaan.

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen voi osallistua perhevalmennuskursseihin. Kurssit pidetään Tammisaaren Ystadsgårdenissa ja Karjaan terveysasemalla. Kurssin yhteydessä perheellä on mahdollisuus sopia tutustumiskäynnistä synnytysosastolle.

Synnytyksen jälkeen perheelle on tarjolla kotikäynti, ja äidin lakisääteinen jälkitarkastus tehdään 5–12 viikkoa synnytyksen jälkeen. Ehkäisystä keskustellaan aina sopivassa vaiheessa, ja pariskunnalle suositellaan sopivaa ehkäisykeinoa.

Lapsi/perhe siirtyy lastenneuvolan asiakkaaksi lapsen ollessa noin kahden viikon ikäinen.
Äitiysneuvola tekee kiinteää yhteistyötä perheohjaajan ja perhekeskuksen kanssa.

 

Pohjassa äitiysneuvola huolehtii nuorten tyttöjen ehkäisyneuvonnasta heidän käytyään ensin kerran kouluterveydenhoitajan luona. Nuorille tarjotaan ehkäisyneuvontaa Tammisaaressa, jossa siitä huolehtii opiskelijaterveydenhuolto.

 

TIEDOTE ODOTTAVILLE ÄIDEILLE
29.3.2010

Hyvä odottava äiti
Synnytystoiminta Tammisaaressa, Länsi-Uudenmaan sairaalassa, loppui 1.6.2010.
Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytysosaston toiminnan loppumisen jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä voi synnyttää kuudessa sairaalassa: Hyvinkään, Jorvin, Kätilöopiston, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa sekä Naistenklinikalla. HUS-alueella asuva synnyttäjä voi valita, missä sairaalassa sairaanhoitopiirin alueella hän haluaa synnyttää. Raaseporissa suositus on Lohjan sairaala. Jos loppuraskauden aikana tarvitsette seurantaa äitiyspoliklinikalla tai sairaalassa, hoito tapahtuu siinä sairaalassa, jossa aiotte synnyttää. Neuvola ohjaa teitä tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.

Tavoitteenamme on, että Tammisaaren synnytystoiminnan lopettamiseen liittyvät käytännön järjestelyt hoituvat hyvässä yhteistyössä neuvoloiden kanssa ja, että saatte tarvittavat tiedot omasta neuvolastanne. HUS:n synnytyssairaalat ovat valmiita muutokseen ja toivottavat teidät lämpimästi tervetulleiksi synnyttämään valitsemaanne sairaalaan. Lähempänä synnytystänne voitte tarkistaa käytännön ohjeita sekä neuvolastanne että synnytyssairaalasta.

Olemme avanneet uuden internetsivun osoitteeseen www.hus.fi/synnytykset
• Sivulle on koottu linkit kaikkien HUS:n synnytyssairaaloiden sivuille.
• Sivulla tiedotamme ajankohtaisista asioista synnytyksiin liittyen.

Like it? Share it!